laboratory-313864.jpg

Sundhedsstyrelsen har tirsdag den 21. april revideret retningslinjerne til sundhedsvæsenet om håndteringen af COVID-19, så flere grupper nu kan testes som led i arbejdet med at forebygge smitte. Det gælder bl.a. alle med lette symptomer, men også grupper uden symptomer på COVID-19, fx personer, der forventes indlagt på sygehus i over et døgn, og beboere samt personale på institutioner, som fx bosteder og plejecentre.

Ifølge retningslinjen skal medarbejdere i sundheds og ældresektor med lette luftvejssymptomer testes.

Retningslinjen siger (blandt andet):

Medarbejdere i sundheds- og ældresektor eller i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet kan selvvisiteres direkte til test for SARS-CoV-2 i en regional COVID-19-klinik efter aftale med personaleleder eller dennes overordnede. Henvisningen kan ske ved brug af samtykke fra medarbejder og personaleleder, via telefonisk kontakt, eller pr. mail. Medarbejderen tager efterfølgende kontakt til en regional COVID-19-vurderingsenhed mhp. tid til diagnostisk test. Svaret på testen tilgår efterfølgende med-arbejderen. Hvis testen er negativ for SARS-CoV-2, kan medarbejderen vende tilbage til arbejde. Hvis testen er positiv for SARS-CoV-2, skal den ansatte fortsætte i selvisolation indtil 48 timer efter symptomophør.  

Det er vigtigt, at medarbejderen er informeret om, at der alene henvises til test mhp. COVID-19-status, og at der ikke samtidig foretages klinisk undersøgelse, hvorfor det skal understreges over for medarbejderen, at hvis denne føler sig syg, skal egen læge kontaktes telefonisk mhp. en klinisk vurdering.

Asymptomatiske medarbejdere samt medarbejdere med banale symptomer, som ikke er forenelige med COVID-19, kan gå på arbejde som normalt. Medarbejdere må ikke møde ved lette luftvejssymptomer, som kan give mistanke om COVID-19, og skal umiddelbart forlade arbejdspladsen ved symptomdebut. Medarbejder kan ved lette symptomer testes som beskrevet ovenfor og kan ved negativ test for SARS-CoV-2 møde på arbejder.

Nederst i retningslinjen (s20-21) er der et informativt kapitel med information til patienterne.

Se hele retningslinjen her

Sådan kan du blive testet

Har du symptomer skal du testes for COVID-19. I Region Syd kan også sundhedsansatte uden symptomer testes. 

Henvendelsen foregår efter aftale med arbejdsgiveren på baggrund af 'selv-visitation' og du skal kontakte dit regionale testcenter - eller din læge. Bemærk at regionerne tilgår opgaven lidt forskelligt og at ikke alle regioner er klar med retningslinjer i skrivende stund.

Region Syd

Region Nord 

Region Midt

Region Sjælland

Region Hovedstaden