Økonomi.jpg

Honorarerne reguleres hvert halve år – dvs den 1. april og den 1. oktober – på basis af udviklingen i de regionale lønninger samt nettoprisindekset.

Du finder de nye tabeller under overenskomst – eller ved at følge dette link

Honorartabellen opdateres mandag eller tirsdag med den nye telefon- og videoydelse jf dagens tillægsaftale.