virus corona.jpg

I forlængelse af pressemødet den 18. september, skrev Sundhedsministeriet bl.a. følgende omkring nye tiltag til håndtering af smittespredning på sin hjemmeside:

”Sundhedsstyrelsen udsender skærpede retningslinjer om brug af værnemidler (mundbind/visir) i sundhedsvæsenet og ældreplejen: sygehuse, praksissektoren, plejecentre mv. (både for personale, patienter og besøgende). Visse døgntilbud på det sociale områder, der bebos af særligt sårbare borgere, vil ligeledes være omfattet”

DKF er i kontakt med Sundhedsstyrelsen og afventer de nye retningslinjer. Retrningslinjerne forventes at blive udsendt i denne uge (uge 39). Indtil de foreligger gælder de hidtidige retningslinjer.

UPDATE 24/9 kl. 13: Styrelsen har endnu ikke udsendt noget nyt.

DKF vil formidle de nye retningslinjer til medlemmerne, så snart de bliver udsendt.

Her er styrelsens side med info til sundhedspersoner: www.sst.dk/da/corona/Information-til-fagpersoner/Sundheds--og-plejesektoren