bmmaj20.JPG

DKFs bestyrelse holdt ordinært bestyrelsesmøde fredag den 15. maj. For første gang siden mødet den 11. marts var der tale om et fysisk møde i Magisterforeningens mødelokaler på Peter Bangsvej på Frederiksberg. Under hele mødet var der naturligvis fokus på at holde god afstand mellem deltagerne og både velkomstkram og den almindelige hyggelige nakkebehandling blev også undgået!

På programmet var atter implikationerne af Corona-krisen – herunder ikke mindst den medlemsundersøgelse der blev gennemført i slutningen af april. Medlemsundersøgelsen blev drøftet grundigt igennem og det blev besluttet at afholde et digitalt medlemsmøde den 10. juni.

Læs mere om medlemsundersøgelsen her

Læs mere om det digitale medlemsmøde her

Sundhedsforsikringsmarkedet
Bestyrelsen drøftede på deres seneste møde de mange igangværende forandringer på sundhedsforsikringsmarkedet.

Danica / FysioDanmark
Forud for bestyrelsesmødet var der afholdt (endnu) et møde med Danica Pension om den manglende dækning af speciale 64, og heldigvis er meldingen nu meget positiv i forhold til at inkludere speciale 64, formentlig inden sommerferien.

Opstarten af deres samarbejde med FysioDanmark har været præget af corona nedluk, men der er aftalt et opstarts-erfarings-møde inden sommerferien, og klinikker med erfaringer er meget velkommen til at sende dem til DKF’s sekretariat og/eller dele dem med alle på det lukkede medlemsforum, hvor der oprettes en debattråd.

Tryg / PensionDanmark
Tryg har sammen med PensionDanmark udviklet en ’behandlerbookingsportal’ hvor igennem det er muligt for kunderne/medlemmerne/patienterne, at booke en tid til kiropraktor direkte i den elektroniske kalender, hvorefter al betalingstilsagn, fakturabehandling mv. foregår virtuelt gennem platformen.

DKF har været i dialog med Tryg om den kontrakt, som de ønsker at benytte overfor de klinikker, der ønsker at være en del af ordningen, og bestyrelsen konstaterede, at der ikke synes at være noget juridisk til hinder for at indgå i en videre drøftelse ud fra det foreliggende grundlag.

Tryg ønsker at starte op allerede i juni, og interesserede klinikker kan læse mere på www.tryg.dk/behandlerbooking, hvor det er muligt at melde sig som interesseret og få kontrakten tilsendt.

Behandlerbookingsportalen er til en start afgrænset til de kliniksystemer, der har valgt at deltage i udviklingsarbejdet, men der er for indeværende også drøftelser med øvrige systemer.

Indtil ordningen er fuldt implementeret forsætter Tryg med at visitere kunder via Nordic Netcare, så det skulle ikke betyde et fald i antallet/andelen af kiropraktorpatienter.

PensionDanmark forventer først at lancere deres ordning på den anden side af sommerferien, så foreløbig er der startet en tilsvarende dialog med dem.

 

Næste bestyrelsemøde afholdes onsdag den 17. juni