_H4A1115 copy.jpg

Den 11. marts mødtes bestyrelsen i Dansk Kiropraktor Forening til et ordinært bestyrelsesmøde. På programmet var primært de kommende overenskomstforhandlinger, herunder ikke mindst indholdsmæssige og strategiske overvejelser med tips og tricks fra AC’s garvede forhandlingsdirektør Sophie Nilsson.

Efter en grundig drøftelse af OK20 stod det på en almindelig gennemgang af dagsordenen, herunder med stort fokus på strategi og handlingsplan samt en rapport fra DKF’s igangværende lobbyindsats.

I forlængelse af de tiltag myndighederne har iværksat for at begrænse smitten af coronavirus-smitten, besluttedes det den 12. marts at udskyde den første overenskomstforhandling. Mødet der var sat til den 26. marts gennemføres på et senere tidspunkt.