bmogps.png

Fredag den 2. oktober mødtes bestyrelsen til et ordinært bestyrelsesmøde. På dagsordenen var blandt andet en grundig drøftelse de forestående (men udsatte) overenskomstforhandlinger samt planlægning af årsmødet, der i år afvikles virtuelt pga Covid-19 og aflysningen af Faglig Kongres.

Selvom overenskomstforhandlinger er blevet udskudt til lidt senere i år, betyder det ikke at bestyrelsen har lagt drøftelserne i ventekassen. På bestyrelsesmødet blev der i den grad gået i dybden med de enkelte forhandlingstemaer og forhandlingstrategien blev drøftet indgående.

Ønsker du at få temaerne frisket op kan du stadig se medlemsmødet fra 16. september via linket i bunden af mailen.

Lørdag den 3. oktober var der indkaldt til Politisk seminar for de politisk aktive i DKF – det vil sige kredsbestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og praksiskonsulenter mfl. Seminaret plejer at ligge maj/juni, men var pga Covid-19 skudt til efteråret og desuden indskrænket i omfang.

I alt 35 inkl bestyrelsen havde en god dag med endnu mere overenskomstdebat og oplæg fra Maja Barfod Hørsving. Partner & Healthcare Director fra konsulentbureauet Rud-Pedersen. Maja har tidligere arbejdet i Danske Regioner og har i flere omgange siddet på den anden side af bordet når DKF har forhandlet overenskomst. Det betød at vi kunne tryk-teste forslagene fra både sal og bestyrelse overfor en perosn der har indsigt i hvordan Danske Regioner arbejder.

Efter frokost gav formand Lone Kousgaard Jørgensen en status for foreningen her.