virus corona.jpg

Det er forventningen, at alle aktører i sundhedsvæsenet nu varetager de aktiviteter og indsatser, som de gjorde før COVID-19. Det vil i hver enkelt klinisk situation være et konkret fagligt skøn (fra læge, sygeplejerske,
tandlæge mv.), der ligger til grund for vurderingen af, hvorvidt en given behandling kan og skal gennemføres, skriver Sundhedsstyrelsen i ny retningslinje. Retningslinjen er pligtlæsning.

Download de nye retningslinjer her 

Følgende forholdsregler gælder:

Patienter kan ses i primærsektor, når de er smittefri, dvs. har været uden symptomer i 48 timer, fraset tab af smags- og lugtesans som kan persistere over en længere periode. Såfremt man testes positiv for ny coronavirus uden at have symptomer, skal der iværksættes selvisolation i 7 dage, og kan først ses i primærsektoren derefter.

Ved konsultationer/besøg med fysisk fremmøde skal der så vidt muligt holdes minimum 1 meters afstand, dog minimum 2 meter til personer i øget risiko ved COVID-19, mellem patient/borger og læge/behandler/klinikpersonale. Ved ansigt-til-ansigt kontakt i mere end 15 minutter, kan eller skal anvendes værnemidler ud fra et forsigtighedsprincip.

Telefon- og videokonsultationer bør fortsat anvendes i det omfang, det er fagligt forsvarligt og relevant under hensyn til patientens behov og behandlers mulighed for at yde en faglig fyldestgørende konsultation.

Tiltag, som skal iværksættes for at reducere smitte i sundhedsvæsenet er blandt andet:

  • Det bør fremgå tydeligt i indkaldelser eller ved elektronisk bookning af konsultation/tid mv. at borgere/patienter ikke må fremmøde ved symptomer på COVID192 , og at man i så fald i stedet skal tage telefonisk kontakt. Ved telefonisk visitation bør det vurderes, om patienten kan møde op i klinikken, og om der evt. er
    behov for værnemidler ved fremmøde.
  • Der bør ophænges information på indgangsdøre/klinikdøre mv. for at fremme hensigtsmæssig adfærd. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række plakater til formålet.
  • Det anbefales, at alle patienter informeres før eller ved ankomst til sygehuset/klinikken/tilbuddet om symptomer på COVID-192 og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.
  • Risiko for smittespredning i venteværelse, opholdsrum mv. bør minimeres ved smitteforebyggende tiltag, fx at sikre minimum 1 meters afstand mellem siddepladser, sikre mulighed for særligt hensyn til personer i øget risiko (herunder øget afstand på 2 meter), fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., sikrehyppig og grundig rengøring, sikre nem adgang til håndsprit i venteværelse mv
  • Procedurer, der kræver tæt kontakt, bør begrænses til det mest nødvendige.

Gruppeaktiviteter

Diverse tilbud, som afvikles som gruppeaktiviteter, herunder sundhedsfremmende eller rehabiliterende gruppeindsatser og fx holdtræning ifm. genoptræning, kan genoptages, men skal tilrettelægges under hensyntagen til minimering af risikoen for smitteoverførsel, fx ved tydelig anvisning om og mulighed for håndhygiejne, afstand mellem deltagere  Holdstørrelse er betinget af muligheden for overholdelse af afstanden mellem deltagerne.

Gruppeaktiviteter med fysisk aktivitet skal tilrettelægges, så der kan holdes minimum er 2 meters afstand mellem deltagerne