lone og anders (2).jpeg

Mandag den 8. juni indledte DKF og Regionernes Løn- og Takstnævn (RLTN) de udskudte overenskomstforhandlinger – det vi kalder OK20, men som nu skal til at omtales OK21, da vi først forventer ikrafttrædelse 1/1-21.

DKF og RLTN udvekslede krav i februar (du kan se kravene her). På programmet er bl.a. ønsket om at se på mulighederne for at udvikle nye pakkeforløb samt naturligvis en lang række andre emner.

- Vi kom godt i gang med forhandlingerne og jeg føler vi har en god fælles forståelse af, hvor vi er på vej hen, men foreløbig er intet aftalt færdigt, siger Dansk Kiropraktor Forenings formand Lone Kousgaard Jørgensen.

På mødet var der en god og konstruktiv drøftelse af et stort fælles ønske om at justere pakkerne under speciale 64 på baggrund af nogle af de erfaringer, der er gjort i de første år. Der har bl.a. vist sig uklarheder omkring brugen af ydelse 1065.

- Jeg er rigtig glad for at kunne konstatere, at vi ser meget ens på udfordringen og at der ser ud til at kunne laves en fælles løsning på det fremadrettet. Og så er vi enige om, at der skal gøres endnu mere for at få alle til at bruge pakkerne. Og lidt i forlængelse af dette, så havde vi også gode drøftelser om at nedsætte en ’moderniseringsarbejdsgruppe’, der får til opgave at se på om overenskomstens ydelser er fagligt og i øvrigt up to date, siger Lone Kousgaard Jørgensen og fortsætter:

- Jeg kan godt se for mig, at nogle af de faglige emner, som vi her rejst, og som regionerne også peger på, kan have gavn af grundig analyse i et fælles arbejde med et fagligt udgangspunkt uden for forhandlingsrummet. På den måde kan vi fx få set på potentielle nye pakker, øget vægt på vores diagnostiske kompetencer og måske også hele spørgsmålet om træning, patientuddannelse og egenomsorg.

Danske Regioner udtrykte stor anderkendelse for kiropraktorernes engagement og målopfyldelse i forhold til to af de store emner fra OK17, nemlig akkreditering og systematiske efteruddannelse.

- Vi blev virkelig rost for, at vi er kommet så flot igennem, og vi er heldigvis enige om, at vi nu skal videre af de spor vi har lagt, herunder videre med at sikre og udvikle det faglige kvalitetsarbejde. Der er også enighed om, at det ikke skal være i form af en akkrediteringsrunde. Vores ønske om at etablere en dedikeret kvalitetsenhed mødte stor velvilje, hvilket jeg er rigtig glad for, slutter Lone Kousgaard Jørgensen.

På mødet deltog fra DKF formand Lone Kousgaard Jørgensen, næstformand Michael Christensen og bestyrelsesmedlem Christina Nielsen, der som de tre klinikejer i bestyrelsen udgår DKF’s forhandlingsudvalg. Fra sekretariatet deltog direktør Jakob Bjerre og Chefjurist Gitte Sauerberg. Fra RLTN blev forhandlingerne ledet af Anders Kühnau (S), der til daglig er regionsformand i Region Midtjylland og formand for regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Andet og forventeligt sidste forhandlingsmøde er kalendersat til den 6. oktober 2020, og efter sommerferien vil der blive indbudt til medlemsmøder og drøftelser med kredsene m.fl., inden overenskomstresultatet til sidst sendes til urafstemning.