Økonomi beregning.jpg

Undersøgelsen afdækker økonomien hos kiropraktorklinikker tilmeldt DKF og regionernes overenskomst i regnskabsåret 2018. Den er foretaget i efteråret 2019 og klar nu.

Den viser, at den gennemsnitlige omsætning er øget, men at omkostningerne, især til løn, ligeledes er øget. Derfor er resultatet pr. klinik kun øget en smule - og i reelle tal slet ikke - siden sidste undersøgelse, som undersøgte regnskabsåret 2015. 

Midtjyske klinikker og nordjyske ejere tjener mest
Undersøgelsen viser endvidere, at den gennemsnitlige indtjening pr. klinik i 2018 er højest i Region Midtjylland med en gennemsnitlig indtjening på 1.702.645 kr. Den er lavest i Region Nordjylland med en indtjening på 1.259.884 kr. i snit.

Når resultatet deles ud på ejere, er det Region Nordjylland, som med en gennemsnitlig indtjening på kr. 1.030.814 pr. klinikejer ligger højest.

Den laveste gennemsnitlige indtjening findes i Region Hovedstaden med 885.924 kr. pr. klinikejer. 

Omsætningen pr. klinik har udviklet sig med 15% realt (16% nominelt) siden 2015, mens indtægten pr. klinik er steget med 17% realt (18% nominelt), mens den pr klinikejer alene er steget med 2% realt (5% realt).

Lønomkostningerne er siden 2015 steget med 21% (realt) (22% nominelt), hvilket er den største stigning i undersøgelsen.

Udviklingen i de øvrige omkostninger er siden 2015 er steget med 12% realt (13% nominelt).

Afskrivninger og finansiering er ikke undersøgt i analysen, idet disse tal udgør en meget lille andel af de samlede omkostninger i kiropraktorpraksis.

Indtjenings- og omkostningsprofilen viser nogenlunde ens udgiftsstruktur, hvad enten klinikken drives i personligt regi eller i selskabsform. Selskaberne er generelt tynget af lidt højere afskrivninger end de personligt ejede virksomheder, formentlig på grund af beregnet goodwill ved stiftelsen.

Nøgletallene i analysen er angivet i såvel nominelle som løbende priser.

Undersøgelsen gennemføres, fordi det er aftalt i Landsoverenskomst om Kiropraktik, at DKF og Danske Regioner undersøger indtjeningen og omkostninger i kiropraktorpraksis i hver overenskomstperiode, dvs. hvert tredje år. 

Hvordan er undersøgelsen udført?
Der blev udsendt 236 spørgeskemaer i maj 2019 til klinikker, der praktiserer under overenskomsten. 60 klinikker besvarede ikke spørgeskemaet. Svarprocenten var 75%, hvilket er væsentligt lavere end ved tidligere undersøgelser, hvor svarprocenten var ca. 90% i de første undersøgelser og 83% sidste gang.

Hovedresultaterne fra undersøgelsen for 2018 er:                                  

  • Gennemsnitlig omsætning pr. klinik:                     4.144.719 kr.               
  • Gennemsnitlige lønomkostninger:                        1.446.054 kr.               
  • Gennemsnitlige øvrige omkostninger:                      999.390 kr.               
  • Gennemsnitlig indtjening pr. klinik:                      1.519.802 kr.               
  • Gennemsnitlig indtjening pr. klinikejer:                    895.039 kr.

Undersøgelsen er udført af revisionsfirmaet KRESTON CM, og kommentarerne er udarbejdet i samarbejde med DKF.                                                                     

Spørgeskemaet var udformet som i tidligere undersøgelser, hvilket giver mulighed for at sammenligne resultaterne fra undersøgelserne 2003, 2007, 2011 og 2015.

Find undersøgelsen her

Her under 'Klinik' og 'Overenskomst' bor undersøgelserne om omkostninger og indtjening, og her finder du også den fra 2015