girl-872149.jpg

Partnerskabet Sammen om mental sundhed er et tværgående samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og som udgangspunkt kommuner, regioner, arbejdstagerorganisationer, arbejdsgiverorganisationer, myndigheder, faglige selskaber, interesseorganisationer og pensionsselskaber, alle af landsdækkende karakter. 

Komiteen for Sundhedsoplysning har sekretariatsfunktion for partnerskabet i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og kommunikationsbureauet Operate.

Nu udbyder partnerskabet et gratis online minikursus, der introducerer til viden om, hvordan man som leder kan arbejde med:

  • Forebyggelse af mentale helbredsproblemer
  • Hvordan man kan spotte mistrivsel
  • Hvordan man kan støtte en medarbejder der mistrives
  • Tilbagevenden til arbejdspladsen efter en sygemelding

Kurset er udviklet med støtte fra Velliv Foreningen.

 

Læs mere her hos partnerskabets side mentalsundhed.dk