ok.png

Den 1. december aftalte DKF og RLTN som bekendt en ny overenskomst – den vi kalder OK21. Den kan du læse mere om her.

Men inden den kan træde i kraft skal den både godkendes af bestyrelsen og de medlemmer der har til trådt ovenskomsten.

Den videre proces er som følger:

Den 16. december behandler DKF’s bestyrelse overenskomsten på et ordinært bestyrelsesmøde.

Der afholdes gå-hjem møder enten fysisk rundt i landet eller virtuelt eller både-og i uge 2 og 3. Mødeformatet afhænger især af Covid-19 og de gældende regler, når vi kommer så langt.
Datoer og steder meldes ud i næste uge, efter bestyrelsesmødet. Den samlede overenskomsttekst udsendes ligeledes efter bestyrelsesmødet.

Derefter sættes urafstemningen officielt i gang. Afstemningen foregår via et afstemningsmodul der er integreret i foreningens hjemmeside. Kun medlemmer der har tiltrådt overenskomsten kan stemme om indholdet.

Hvis DKF's medlemmer godkender overenskomsten, træder den i kraft den 1. april 2021