Kiro Christina Nielsen forklarer patient om ryghvirvel Roskilde 2015 Fotograf Claus Boesen_17.jpg

Efter et par måneder med lave patienttal pga. coronakrisen, kom der gang i konsultationerne hos kiropraktorerne igen i maj måned. I alt besøgte 29.031 nye patienter en kiropraktor i maj – og det er ny rekord, men dog blot 1 % (eller 273 nye patienter) flere end rekorden fra sidste år.

Målt på offentlige udgifter mangler der dog lidt i at nå sidste års omsætningsniveau. Således tyder det på at der stadig er et negativt efterslæb af Covid-19-pandemien.

- Det er positivt, at vi allerede er tilbage på samme niveau som sidste år, men det bekymrer mig naturligvis, at omsætningen halter lidt efter. Jeg forventer dog, at omsætningen vil rette sig op i de kommende måneder, når den store gruppe af nye patienter begynder at fylde mere i statistikken, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Hvordan det er lykkedes kiropraktorerne at komme så hurtigt i gang igen er der flere forklaringer på.

- Vi har været dygtige til at komme i medierne både i forbindelse med genåbningen, men også efterfølgende med en række historier om de mange der har henvendt sig med smerter efter måneders inaktivitet og hjemmearbejde ved spisebordet. Det har betydet, at både patienter og læger har vidst, at der var åbent hos kiropraktorerne, fortæller Lone Kousgaard Jørgensen.