Plan udvikling mand ved tavle.jpg

Det er ikke alle regioner, som har ansat kiropraktorer som praksiskonsulenter. Men Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Hovedstaden har - og sidstnævnte søger nu en ny.

I jobopslaget skriver regionen:
"Kunne du tænke dig at være med til at udvikle samarbejdet mellem kiropraktorer og øvrige behandlere i sundhedsvæsenet? Vil du være med til at arbejde for sammenhængende forløb for patienter og med kvalitetsudvikling og efteruddannelse i kiropraktorpraksis? Så har du chancen nu, hvor Region Hovedstaden søger en praksiskonsulent." 

Opgaven er bl.a. i samarbejde med enhedens medarbejdere og den anden praksiskonsulent, som er kiropraktor Trine Palludan, at styrke såvel det tværsektorielle som det tværfaglige samarbejde mellem praktiserende kiropraktorer og øvrige parter i sundhedsvæsenet.

Stillingen er normeret til 4 timer ugentligt.

Som praksiskonsulent skal du bl.a:

  • Fungere som bindeled mellem regionen og praktiserende kiropraktorer i faglige og administrative spørgsmål.
  • Styrke de tværfaglige relationer ved at fungere som koordinator og formidler mellem praktiserende kiropraktorer og fx almen praksis.
  • Forbedre og udvikle kommunikation mellem praktiserende kiropraktorer og det øvrige sundhedsvæsen.
  • Understøtte faglige efteruddannelsesaktiviteter og medvirke til kvalitetsudvikling i praksis.
  • Understøtte netværk mellem de praktiserende kiropraktorer.
  • Medvirke i regionens arbejdsgrupper, hvor der er brug for kiropraktorers faglige viden.
  • Indgå i udviklingen af kommunikationen på sundhed.dk til kiropraktorer.

Ansøgningsfrist mandag den 14. september 2020 kl. 12

Læs mere her