Corona lilla.jpg

COVID-19 skaber helt nye situationer og spørgsmål blandt andet om, hvordan man er stillet under karantæne, hjemsendelser og lignende.

Først og fremmest opfordrer DKF til, at ledelserne ude i de enkelte klinikker tager initiativ til at drøfte, hvordan man vil håndtere de forskellige scenarier.

COVID-19 er desværre nok en udfordring, vi skal leve med et godt stykke tid fremover, og det er vigtigt, at der fortsat er et godt og trygt arbejdsmiljø med de mest optimale vilkår under de begrænsninger, pandemien sætter.

Her er svar på nogle af de mest hyppige situationer, der kan opstå. Du finder dem også under vores hovedmenu 'Arbejdsliv' under 'COVID'.

Er dit barn op til 13 år syg eller hjemsendt fra daginstitution grundet COVID-19?
I den situation kan du eventuelt modtage dagpenge i op til 10 dage pr. barn - se her på Borger.dk

Ordningen gælder både for ansatte og selvstændige.

Bemærk: du har en frist på senest 8 uger fra første fraværsdag til at søge om dagpengene.

Ordningen er indtil videre gældende til og med 31. december 2020.

 

Er du syg med COVID-19?
Så har du ret til løn under sygdom, jf. DKF's standardkontrakt pkt. 7.2, hvis du er ansat på den eller jf. funktionærlovens § 5 og 9.

 

Er du af sundhedsmyndighederne pålagt at være i hjemmeisolation?
Så er du at betragte som værende syg og har dermed ret til fuld løn under sygdom, og arbejdsgiveren har ret til refusion fra første fraværsdag, jf. sygedagpengelovens § 53 indtil 1. januar 2021.

Du er dog stadig til rådighed for din arbejdsgiver under karantænen, såfremt du er rask. Derfor skal du arbejde efter aftale med din arbejdsgiver, og din arbejdsgiver må også gerne pålægge dig andre arbejdsopgaver end sædvanligt under karantænen.

 

Har du mistanke om evt. smitte?
Hvis du selv har mistanke om eventuel smitte med Covid-19, så skal du kontakte din arbejdsgiver, som herefter må tage stilling til eventuel hjemsendelse, indtil svar på test foreligger.

Bange for smitte på job?
Hvis du er nervøs for at møde på arbejdet, fordi du er bange for at blive smittet, kan du ikke bare blive væk, men tale med din arbejdsgiver om det. Så skal vedkommende herefter tage stilling til, om der kan gøres yderligere for at undgå eventuel smitte.


Må jeg rejse? 
Som ansat er du forpligtet til at møde på arbejde, medmindre du er sygemeldt. Hvis du derfor rejser til lande, hvor der er risiko for, at du skal i karantæne, når du er hjemme igen, så er det som udgangspunkt ulovlig udeblivelse - medmindre du kan aftale andet med din arbejdsgiver.