Kvalitetskontrol.jpg

DKF har nu afsluttet dialogen med FysioDanmark vedrørende udkast til samarbejdsaftale mellem kiropraktorklinikker og lokale FysioDanmark klinikker. Med udgangspunkt i den standardsamarbejdsaftale, der nu foreligger, kan DKF ikke se, at der skal være hindringer for, at der lokalt kan indledes forhandlinger om samarbejde mellem FysioDanmark og de enkelte kiropraktorkliniker.

Aftalerne indgås mellem den enkelte klinik og FysioDanmark-klinikken, og der er en fælles forståelse mellem FysioDanmark og DKF om, at alle kiropraktorklinikker, der ønsker at indlede forhandlinger om samarbejde, kan kontakte den lokale FysioDanmark klinik med henblik på dialog om eventuelt samarbejde.

Hvis der måtte opstå spørgsmål om standardsamarbejdsaftalen eller samarbejdet generelt, er kiropraktorerne altid velkomne til at kontakte Fysio Danmark centralt på fysiodanmark@fysiodanmark.dk eller DKF på dkf@danskkiropraktorforening.dk.

Ønsker du at se udkastet til standardsamarbejdsaftalen, er du ligeledes velkommen til at kontakte DKF.

FysioDanmark glæder sig til samarbejdet med kiropraktorerne.