Forretning klinikdrift.jpg

Fra den 1. april 2020 vil alle nye behandlingsforløb hos Skandia/AP Pension blive administreret af Dansk Sundhedssikring. Derfor er der startet en afvikling af de eksisterende forløb, som vil løbe frem til den 30. juni 2020. 

 

"danmark" håndterer forløb igangsat før den 1. april 2020. Der kan dog ikke udstedes flere bevillinger i et igangværende forløb. 

Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer, om der er ledige bevillinger i den periode, behandlingen har fundet sted, inden du indberetter og opkræver for behandlingen.  

 

Dette gøres på siden Vis bevilling under fanen Ydelser.

 

Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 90 70 eller via d-service under kontakt.