Dame på pc udendørs.jpg

Chefjurist Louise Holm Sommer forlader desværre sekretariatet med udgangen af februar måned for at blive HR- og administrationschef i Det Konservative Folkeparti.

Chefjuristens primære arbejdsområder er rådgivning om ansættelsesret, overenskomsten og sundhedsjura.

I forvejen er der en stilling ledig, idet sekretærstillingen blev ledig fra starten af måneden, hvor Helen Rose Bridget Porter overtog konsulentstillingen mens Christina Munk Eriksen er på barselsorlov. Sekretærstillingen overtages af Aino Schiellerup pr den 1. april.

Resten af sekretariatet forsøger at dække opgaverne ind, og der arbejdes også på midlertidig ekstern hjælp, men I vil som medlemmer opleve en periode, hvor servicen er forringet. Husk (fortsat) som hovedregel at benytte vores "hovedindgange": dkf@danskkiropraktorforening.dk og telefon: 3393 0400 ved nye sager.

Chefjuriststillingen er slået op - se opslaget her: https://www.danskkiropraktorforening.dk/nyheder/2020/chefjurist-soeges/