Lone mundbind november.jpg

Tirsdag den 3. november deltog DKF i et sektorpartnerskabsmøde med Sundhedsministeriet og resten af praksissektoren. For DKF deltog formand Lone Kousgaard Jørgensen og direktør Jakob Bjerre. Sektorpartnerskabsmøderne holdes en gang om måneden og sikrer at de forskellige parter kan drøfte problemer og udfordringer med myndighederne i forbindelse med Covid-19.

På mødet rejste DKF spørgsmålet om, at de små selvstændige behandler-virksomheder har ganske svært ved at omplacere gravide til andet arbejde, og derfor stort set ikke kan gøre andet end at fraværsmelde fra uge 28+, som retningslinjerne foreskriver. Vi mødte forståelse og opbakning blandt vores kolleger i de andre organisationer.

Men økonomiske hjælpeforanstaltninger hører under Erhvervsministeriet, som desværre ikke deltog i mødet. Sundhedsministeriet lovede at bringe sagen videre, og vi venter nu på deres svar.

Foreløbig kan du læse om de gældende regler her

Derudover var der en god dialog om brug af værnemidler og Sundhedsministeriet opfordrede til grundig gennemlæsning af de retningslinjer om brug af værnemidler, som blev udsendt den 28. september. Retningslinjen er under revision efter at brug af mundbind er indført som krav (som så meget andet i denne tid), men det vides ikke hvornår den offentliggøres.

Blandt andet kan man læse detaljer om hvilke mundbind sundhedspersonale bør benytte. 

Masker, herunder mundbind, af type II og IIR er foretrukket ansigtsværnemiddel til at forebygge risikoen for smitte fra præsymptomatiske og asymptomatiske smittebærere til personale i sundhedsvæsenet.

I særlige situationer, hvor maske og mundbind ikke er egnet, kan et heldækkende ansigtsvisir anvendes som alternativ, i særlige situationer, hvor det er væsentligt at vise ansigt i kommunikationen, fx når der skal kommunikeres med et barn, en person med demens, eller der er behov for mundaflæsning, samt i andre særlige situationer, hvor maske ikke er egnet, fx ved borgere eller patienter der får væsentlige gener, fx angstlignende eller voldelig adfærd, ved synet af personalets masker, samt af personer, der ikke kan anvende maske/mundbind, fx grundet allergi eller andet.