virus corona.jpg

Læs om:

 • 21/4: Sundhedsstyrelsen udsender ny retningslinje om testning
 • 20/4: Styrelsen har præciseret rammer for genåbningen
 • 20/4: Pakker forlænget og nye lånemuligheder vedtaget
 • 17/4: Nu kan du bruge Videokonsultationer på Sundhed.dk
 • 17/4: Genåbningen - spørgsmål & svar
 • 14/4: Efter ca 5 uger med lav aktivitet i praksissektoren skal aktivitetsniveauet nu normalisereres
 • 8/4: Politiken Sundhed: 90 procent af kunderne er væk: Fodterapeuter og kiropraktorer er hårdt pressede
 • 8/4: Webinarer og digitale kurser hos NIKKB i april
 • 6/4: Danske Regioner: Snart kan du gå til fysioterapeut, kiropraktor og fodterapeut uden at tænke på smittefare
 • 2/4: Sundhedsstyrelsen opdaterer beskrivelse af kritiske funktioner
 • 1/4: Nu kan du søge om kompensation for tabt omsætning
 • 31/3: Der skal tages særligt hensyn til gravide
 • 30/3: Regeringen hæver loft for virksomheders lønkompensation
 • 27/3: NIKKB udskyder geriatrikursus
  Ældre nyheder her

21. april kl 14:30
NY RETNINGSLINJE OM TESTNING
Sundhedsstyrelsen har tirsdag den 21. april revideret retningslinjerne til sundhedsvæsenet om håndteringen af COVID-19, så flere grupper nu kan testes som led i arbejdet med at forebygge smitte. Det gælder bl.a. alle med lette symptomer, men også grupper uden symptomer på COVID-19, fx personer, der forventes indlagt på sygehus i over et døgn, og beboere samt personale på institutioner, som fx bosteder og plejecentre.
Læs mere her

20. april 2020 kl. 15.50:
SUNDHEDSSTYRELSEN HAR PRÆCISERET RAMMERNE FOR GENÅBNINGEN

Praksissektoren kan som udgangspunkt øge aktiviteten frem mod vanligt niveau af alle vanlige funktioner, forudsat at de smitteforebyggende tiltag sikres.

I retningslinjerne, hvor Sundhedsstyrelsen præciserer, hvordan genåbningen af den øvrige praksissektor skal foregå, skriver styrelsen blandt andet: "Udgangspunktet for en gradvis øget aktivitet i praksissektoren skal fortsat hvile på et dobbelt hensyn til både generelt at reducere smittespredning i samfundet, og mere konkret at reducere smitterisiko for den enkelte patient og sundhedspersonalet. Et andet centralt hensyn er, at der foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv.

Læs mere her på vores side, hvor du også finder link til retningslinjerne

20. april 2020 kl. 15.30:
PAKKER FORLÆNGET OG NYE LÅN MULIGE
Folketinget har 18. april dels forlænget de økonomiske støttemuligheder for virksomheder, dels vedtaget nye hjælpeordninger; blandt andet en låneordning for små og mellemstore virksomheder, som kan den få tilbagebetalt den moms, der havde betalingsfrist den 2. marts, samt en låneordning, der omfatter lønsumsafgift med betalingsfrist den 15. april, for virksomheder registreret efter metode 4 (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa m.fl.). Læs mere her hos Skatteministeriet 

DKF henleder opmærksomheden på, at det kan være en rigtig god ide, at klinikejere har tæt kontakt med deres revisor, der kan vejlede om de forskellige muligheder, der er for hjælp.  

Se Virksomhedsguiden.dk for hvilke ordninger, der er åbnet for ansøgninger til.

17. april kl. 12.30:
GENÅBNING - SPØRGSMÅL OG SVAR
Tirsdag den 14. april offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet. Planen gælder fra mandag den 20. april og skal revurderes medio maj. Nedenfor finder du en kort Q&A der forhåbentlig giver svar på nogle af dine spørgsmål.

Sent natten til fredag  17. april  blev Folketingets partier enige om en yderligere genåbning af liberale erhverv. Kiropraktorerne er blevet nævnt i den sammenhæng, men det vurderes ikke i skrivende stund, at aftalen får indflydelse på den allerede udmeldte omstilling.

Sundhedsstyrelsen forventes at udsende yderligere retningslinjer i løbet af få dage. I det hele taget kan der ske ændringer fra time til time - DKF følger naturligvis hele tiden med.

Hvad betyder genåbning for kiropraktorerne? Læs mere om DKF's nuværende viden her

17. april kl. 12.30:
NU KAN DU BRUGE VIDEOKONSULTATION PÅ SUNDHED.DK

Sundhed.dk åbner i dag for VideoKonsultation, en teknisk løsning til videokonsultationer. Som behandler med ydernummer har du gratis adgang til at bruge løsningen. Behandlere uden ydernummer modtager i løbet af de næste par dage yderligere information fra DKF/Sundhed.dk.

Baggrunden er, at Danske Regioner har besluttet at sikre en teknisk løsning til videokonsultationer for at mindske spredning af coronasmitte og samtidig opretholde adgang til behandling.

Alle behandlere med ydernummer vil derfor i løbet af i dag modtage en invitation pr. mail fra Sundhed.dk til at blive oprettet i VideoKonsultation. I invitationen kan du læse om, hvordan du opretter dig og aktiverer din konto. Du finder også link til vejledning og supportmuligheder.

Hvis du har spørgsmål til brug af løsningen, eller hvis du ikke har modtaget en invitation, skal du rette henvendelse til Sundhed.dk’s support.

Læs mere her i nyhed fra DKF

14. april 2020 kl. 16.30:
EFTER 5 UGER MED LAV AKTIVITET SKAL AKTIVITETSNIVEAUET NU NORMALISERES
Fra mandag den 20. april kan praksissektoren, herunder kiropraktorerne, begynde at øge aktiviteten frem mod mere vanligt niveau. Det meddeler Sundhedsstyrelsen tirsdag den 14. april.

”Aktivitetsforøgelsen skal foregå under fortsat forudsætning om smittereducerende tiltag for at undgå smittespredning i sundhedsvæsenet. Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Det vil ligeledes i hver enkelt kliniske situation fortsat være et konkret fagligt skøn, der ligger til grund for vurdering af om en given patient/borger skal modtage en given behandling,” skriver Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har endvidere offentliggjort et notat der beskriver omstillingen i sundhedsvæsenet med henblik på en gradvis øget aktivitet af samtlige sundhedsindsatser på hele sundheds- og ældreområdet i Danmark under COVID19. Notatet er pligtlæsning og kan læses her 

Læs mere

8. april 2020 kl 12:15
Politiken Sundhed: 90 procent af kunderne er væk: Fodterapeuter og kiropraktorer er hårdt pressede

Der er efterhånden gået en måneds tid siden, statminister Mette Frederiksen (S) i et forsøg på knække corona-kurven iværksatte en historiske nedlukning af Danmark. Og blandt de små, private erhvervsdrivende i sundhedsvæsenet begynder situationen efterhånden at trække tænder ud. Det skriver Politiken Sundhed onsdag den 8. april 2020.

Artiklen, der er gemt bag en betalingsmur, citerer blandt andet Dansk Kiropraktor Forenings formand, Lone Kousgaard Jørgensen for følgende:

»Situationen er rigtig, rigtig, rigtig kritisk. [...] Vi har ikke set masse-opsigelser, men der har været enkelte fyringer. Samtidig har mange lavet aftaler om midlertidig lønnedgang,« forklarer formand Lone Kousgaard Jørgensen fra Dansk Kiropraktor Forening.

»Der er rigtigt mange, der sender mange penge ud af klinikken lige nu. Men kommer vi op og køre på et højere niveau inden for en måned eller to, så går det nok. Så bliver det et dårligt regnskabsår for de fleste, men vi kommer kun til at se få konkurser og få fyringer,« siger kiropraktorformand Lone Kousgaard Jørgensen, der dog slutter med et dystert aber dabei:

»Går det den modsatte vej med åbningen af samfundet, så vi ikke kan komme igang med at producere noget mere om en måned eller to, så er det ikke til at sige, hvordan det ender.«

Artiklen kan læses i sin helhed her [kræver login]

 

8. april 2020 kl 12:00:
WEBINARER OG DIGITALE KURSER HOS NIKKB
På grund af covid-19 har NIKKB ændret sit kursusudbud til digitalt format. Det betyder, at du kan side derhjemme og blive klogere – og opfylde kravene om systematisk efterudannelse. Nedenfor en liste over de nuværende tilbud – følg linket og læs mere om hvert tilbud.

Digitalt roadshow om kirpacs 5.0 og webbaseret billedviewer 
NIKKB inviterer til digitalt roadshow om KirPACS 5.0 og ny webbaseret billedviewer den 14. og 21. april 2020. På det digitale roadshow vil deltagerne blive præsenteret for en orientering om en opdatering af KirPACS til version 5.0. Desuden vil NIKKB præsentere den nye webbaserede billedviewer XERO, der skal afløse ClearCanvas og andre billedviewere. Læs mere og tilmeld dig her

WEBINAR: X-Rays of the hip and pelvis
Torsdag d. 16. april har NIKKB afholder Sarah Dion et webinar om X-rays of the hips and pelvis. Deadline for tilmelding er onsdag 15. april. Læs mere og tilmeld dig her

WEBINAR: Egenhåndtering – det nye sort i rygbehandling
Onsdag den 15. april kl. 13.30 afholder NIKKB et webinar med professor (SDU) og seniorforsker (NIKKB) Alice Kongsted om egenhåndtering. Deadline for tilmelding er tirsdag 14. april. Læs mere og tilmeld dig her

WEBINAR: Introduktion til KirPACS’ nye webbaserede billedviewer, XERO
NIKKB og AGFA afholder et webinar med en introduktion til KirPACS’ nye webbaserede billedviewer, XERO. Webinaret afholdes torsdag d. 16. april kl. 14.00 – 15.00. Deadline for tilmelding er onsdag d. 15. april. Læs mere og tilmeld dig her

Se eller gense webinarer
På grund af covid-19 har NIKKB gjort en række afholdte efteruddannelseswebinarer tilgængelige, så du har mulighed for at opdatere eller genopfriske din viden, mens du venter på at komme tilbage på arbejde i din klinik. Læs mere her

 

Hvad skal jeg gøre som klinikejer?
 • Læs på Virksomhedsguiden.dk Du kan også ringe til Erhvervsstyrelsens hotline 72200034
 • Læs vores Q&A om løn og ansættelse
 • Tal sammen og søg lokale løsninger. DKF anbefaler, at man får snakket godt om hvilke muligheder, der er, og hvad de rette løsninger for klinikken og medarbejderne er ude lokalt.
 • Kontakt DKF
 • Brug også dine øvrige rådgivere, bank, revisor, lønbogholder mv. til sparring

20/3 kl. 10.

6. april kl 13:20
DANSKE REGIONER: SNART KAN DU GÅ TIL KIROPRAKTOR UDEN AT TÆNKE PÅ SMITTEFARE 
Av. Hvis du har problemer med skulder, ryg eller fødder, kan du om få dage videokonsultere din fysioterapeut, kiropraktor eller fodterapeut smittefrit derhjemme på sundhed.dk. Endnu en smart løsning fra Danske Regioner kommer danskerne til gavn under corona-epidemien. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

I en tid, hvor vi alle så vidt muligt skal blive hjemme, er der ny hjælp på vej til dig, som har brug for at få vurderet en smerte, få gode råd om træning eller hjælp til egenomsorg fra en fysioterapeut, kiropraktor eller fodterapeut. Snart kan du ’besøge’ din behandler nemt og smittefrit på video.

Danske Regioner: Smerter går ikke på pause
Videoløsningen på sundhed.dk er etableret på få dage, så patienter kan få hjælp under corona-epidemien uden at udsætte sig selv eller andre for smitterisiko. Samtidigt giver det behandlerne bedre muligheder for fortsat at drive deres virksomhed under epidemien, idet regionerne betaler samme andel, som hvis det var en fysisk konsultation.

Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, siger:

”Ingen smerter, sygdomme eller lidelser bliver sat på pause under corona-epidemien. I regionerne gør vi alt for at skabe nye forbindelser mellem patienterne og hele praksissektoren i den særlige situation, vi står i. Derfor er jeg megastolt over videoaftalerne, som vi har arbejdet hårdt på at få hurtigt på plads. Jeg tror, det vil få rigtig stor betydning for patienterne og deres behandlingsforløb nemt at kunne mødes på skærmen med deres behandler under epidemien.”

Danske Regioner vil bruge de digitale erfaringer også efter epidemien til at indrette sundhedsvæsenet bedst muligt for patienterne.

Sundhed.dk: Nem og sikker løsning
Formand for sundhed.dks bestyrelse, Lone Langballe, ser gode chancer for, at mange danskere vil tage godt imod videokonsultationer på sundhed.dk, som for første gang blev muligt for få dage siden for psykologerne. Nu følger tre praksisfag i ét enkelt hug. Hun siger:

”Sundhed.dk har sat alle kræfter ind og på kort tid udviklet en brugervenlig videoløsning, hvor behandler og patient kan se hinanden i øjnene. Jeg forudser, at mange danskere med behov for behandling får stor gavn af videokonsultationer på sundhed.dk. Det giver en ekstra tryghed, at mange kender sundhed.dk i forvejen, og at man logger sikkert og nemt på via NemID.”

Skudsalve af aftaler gavner patienterne
Det er en serie af hasteaftaler med Regionernes Lønnings- og Takstnævn og de faglige organisationer Danske Fysioterapeuter, Dansk Kiropraktor Forening og Danske Fodterapeuter, som muliggør de nye videokonsultationer. Danske Regioner finansierer den nye videoløsning på sundhed.dk og tilbyder en gratis opkobling pr. ydernummer for kiropraktikere og fodterapeuter og en gratis opkobling per fysisk adresse for fysioterapeuter.

2. april 2020 kl 12:45
SUNDHEDSSTYRELSEN OPDATERER BESKRIVELSE AF KRITISKE FUNKTIONER 
Onsdag den 1. april kl 17:00 udsendte Sundhedsstyrelsen en opdateret beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19-epidemien. Opdateringen sker 14 dage efter, at den oprindelige beskrivelse blev udsendt den 17. marts 2020.

DKF har leveret en del input til den nye retningslinje, og som noget nyt er kiropraktorerne nu nævnt i oversigten over professioner.

Læs mere om retningslinjen her og hvad det betyder for kiropraktorpraksis her

1. april 2020 kl. 15.45:
NU KAN DU SØGE OM KOMPENSATION FOR TABT OMSÆTNING
Ansøgningen er netop åbnet på virksomhedsguiden.dk, men der er kø på nuværende tidspunkt.

31. marts kl. 11.30:
DER SKAL TAGES SÆRLIGT HENSYN TIL GRAVIDE
16. marts udgav Sundhedsstyrelsen retningslinjen om sundhedspersoner, der tilhører særlig risikogruppe.

På grund af forskellige fortolkninger af retningslinjen fra region til region, og mediehistorier om gravide ansatte, som følte sig presset til at arbejde, har styrelsen præciseret, at gravide ikke per automatik skal sygemeldes og hjemsendes, men at det lokalt skal besluttes, hvor de kan udføre opgaver uden stor smitterisiko, og hvor den gravide kan føle sig tryg i sit arbejde.

Det ser ikke på nuværende tidspunkt ud til, at der skulle være en særlig risiko ved coronavirus for hverken den gravide eller fostret. Men fordi sundhedsmyndighederne har med en helt ny virus at gøre, vælger de at gå ud fra et såkaldt forsigtighedsprincip.

- Der er belæg for at sige, at gravide i visse infektionsmæssige sammenhænge, som influenza, har øget risiko for at blive smittet. Men vi har ikke eksakt viden om coronavirus. Og vi har ikke på data fra efterhånden mange smittede tegn på, at der sker noget med gravide eller fostret i forbindelse med smitte. Så det er ud fra forsigtighed, siger Camilla Ratcke, chef i Center for Planlægning i Sundhedsstyrelsen, til DR 26. marts.

Her er notatet om sundhedspersoner i særlig risiko, herunder gravide

Her er info til gravide

30. marts kl 16:30
REGERINGEN HÆVER LOFT FOR LØNKOMPENSATION
Regeringen er enig med arbejdsmarkedets parter om at forbedre aftalen om lønkompensation. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

For funktionærer hæves loftet for lønkompensation til 30.000 kroner fra 23.000 kroner.

For timelønnede hæves loftet også til 30.000 kroner - dog fra 26.000 kroner.

Den nye kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni.

- En god ordning er blevet endnu bedre. Med dagens udvidelse af lønkompensationsordningen passer hjælpepakken meget bedre til hele medarbejderstaben i en kiropraktorvirksomhed - og det glæder jeg mig meget over. Vi har sammen med AC og SMVdanmark været med til presse på for at få en løsning og det har givet pote, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation via den oprindelige ordning, er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

Ifølge Finansministeriet har mere end 11.000 virksomheder allerede ansøgt om lønkompensation i den oprindelige ordning, der blev indgået 14. marts.

Ansøgning om kompensation for tabt omsætning forventes åbnet 1. april, mens der kan søges kompensation for faste udgifter i uge 15. Få overblik over hjælpepakkerne til virksomheder her på virksomhedsguiden.dk

27. marts kl 10:30
ARRANGEMENTER
Alle arrangementer og møder i regi af NIKKB og DKF er aflyst resten af marts måned. Derudover har NIKKB foreløbig udskudt 2. del af geriatrikurset den 3-4. april.

Ved spørgsmål om NIKKB's kurser kontakt efteruddannelse@nikkb.dk. For øvrige spørgsmål kontakt DKF på dkf@danskkiropraktorforening.dk eller via telefon 3393 0400.

Krav til sundhedspersoner, der har været i risikozone

Sundhedsstyrelsen kræver, at personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder. Tjek zonerne her

Det gælder fra 3. marts 2020 og fremad samt 14 dage bagud, dvs. alle som forlod et risikoområde senest 18. februar.

Læs mere hos styrelsen (10. marts)