Møde diskuter.jpg

De sidste forhandlinger skulle have været holdt 6. oktober, men blev udsat. Nu er den nye dato klar: 30. november. 

Det betyder - under forudsætning af, at mødet resulterer i en aftale - at hele bestyrelsen får forelagt aftalen på sit ordinære bestyrelsesmøde 16. december med henblik på godkendelse eller det modsatte.

DKF's forhandlingsdelegation består af formand Lone Kousgaard Jørgensen, næstformand Michael Christensen og Christina Nielsen fra bestyrelsen.

Godkendes aftalen, afholdes en præsentations-turné (fysisk og/eller virtuelt alt afhængig af COVID-19-situationen) i januar/februar, og efterfølgende gennemføres afstemning blandt medlemmer omfattet af aftalen, dvs. ejere af klinkker, der er tilmeldt overenskomsten. 

Som det ser ud nu, vil en ny overenskomst således kunne træde i kraft 1. april 2021 - i alt et år forsinket.

Læs artikel om indholdet og forventninger til resultatet af forhandlingerne fra KIROPRAKTOREN