Sommerferie.jpg

Juli måned kalder og det betyder ferie for de fleste - også de ansatte i DKF's sekretariat.

I år er der ingen uger, hvor sekretariatet er decideret lukket, men i ugerne 27-30 er der kun enkelte på arbejde. Direktør, jurist og kommunikationschef kan kontaktes på nødnumre i fald det er nødvendigt.

Vores ugentlige nyhedsmail holder ferie i ugerne 27, 28, 29 og 30. 

Sommeren indvarsles af sekretariatets årlige sommerudflugt, der i år foregår på tirsdag den 23. juni, hvor sekretariatet er lukket. Men skulle nogen opleve uopsættelige problemer, kan direktør Jakob Bjerre træffes direkte på 2671 1602. Ved akutte spørgsmål om ansættelse kan chefjurist Gitte Sauerberg kontaktes på 3062 4763 - og ved akutte sager om pressekontakt kan kommunikationschef Christian Ankerstjerne kontaktes  på 2083 8984. 

Første uge i juli siger vi i øvrigt på hyggeligt gensyn Angiee Bjørn, der går på barselsorlov. Susanne Løndal Nielsen, der startede sidste mandag, vikarierer for hende.

Midt i august tager vi afsked med Helen Porter, der også går på barselsorlov. Hun når dog ikke at komme tilbage, før Christina Munk Eriksen, som hun er vikar for, kommer tilbage efter sin barsel i starten af '21.