Hindsgavl salen.jpg

En gang om året samles DKF's politisk aktive i udvalg, kredse og råd til 24 timers seminar.

I år finder seminaret sted i Middelfart på Hindsgavl. 

I seminaret deltager DKF’s bestyrelse, KKF’s bestyrelser, samarbejdsudvalgene, udvalg, praksiskonsulenter og DKR. Det starter fredag den 2. oktober om eftermiddagen og slutter lørdag den 3. oktober ca. kl. 16.00. De inviterede har modtaget mail med datoerne.

Seminaret vil i form og indhold ligne de tidligere politiske seminarer og starter også i år med teambuilding - sidste gang var det o-løb - middag og oplæg om aftenen fredag. Lørdag er dedikeret arbejde med aktuelt tema om lørdagen. Det har tidligere været emner som fx sundhedsreformen, politisk interessevaretagelse, foreningens politiske mål og overenskomsten

Program og dagsorden er under udarbejdelse og udsendes efter sommerferien . 

Deltagerne er invitereret i mail fra DKF (Aino Skjellerup) afsendt fredag 18. juni.