Studerende øver i færdighedslab Ilab på klinisk biomekanik 2014 - af Hanne Loop.jpg

Grundet nedlukningen af landet i forbindelse med COVID-19 blev de turnuskurser, som skulle afholdes i april og maj udskudt. Hvis det er muligt og forsamlingsforbuddet ophæves som planlagt, arbejder vi på at få afholdt de sidste møder samt turnusweekend inden juli. Vi afventer myndighedernes udmelding, som vi forventer at få senest 8. juni.

Der kommer info ud til de kandidater, som skal deltage, når datoerne er fastsatte.

Turnusudvalgsformanden har været i dialog med de turnuskandidater, som afslutter deres turnusforløb i løbet af de kommende måneder. Meldingen derfra er, at der hos de fleste er mulighed for at afslutte turnusforløbet som planlagt inden nedlukningen, uden det går ud over den faglige kvalitet af deres turnusuddannelse.

Øvrige turnuskandidater, som har været hjemsendt pga. COVID-19, skal fortsætte som hidtil. Baseret på dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed mener vi på nuværende tidspunkt ikke, det kommer til at forlænge turnusperioden for kandidaterne, hvis de kan færdiggøre logbog og øvrige uddannelsesprogram som påtænkt.

Ved spørgsmål ang. turnus kontakt Helen Porter kontaktes på 33 37 60 98 eller hp@danskkiropraktorforening.dk

Du kan læse mere om turnus her