Tilsyn myndighed økonomi.jpg

Det sundhedsfaglige tilsyn finansieres ved, at alle behandlingssteder betaler et årligt gebyr.

Nu er det blevet tid til den årlige betaling. Derfor vil alle registrerede behandlingssteder, der er omfattet af tilsynet, modtage en faktura i løbet af oktober. Ordningen er bestemt i Sundhedsloven og størrelsen på gebyret afhænger af behandlingsstedets kategori og omsætning.

Satserne for det årlige gebyr for 2020 kan findes på www.stps.dk/gebyr.

Behandlingsstedet opkræves gebyr på baggrund af oplysninger i Behandlingsstedsregistret. Hvis der er oplysninger på fakturaen, der ikke er korrekte, skal man opdatere oplysningerne via selvbetjeningsløsningen og efterfølgende skal der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis der ønskes en ny faktura.

Fakturaen sendes elektronisk. Hvis der er angivet et EAN-nummer sendes den hertil, ellers fremsendes fakturaen til virksomhedens e-boks. Har behandlingsstedet ikke et CVR-nummer sendes fakturaen pr. mail.

Find selvbetjeningsløsningen på www.stps.dk/registrering.

Der kan læses mere om Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn, registrering og gebyr på www.stps.dk/rbt. Styrelsen kan kontaktes med spørgsmål på registrering@stps.dk eller på 72 28 67 00.