Horsens Sundhedshus 8.jpg

Onsdag den 1. april kl 17:00 udsendte Sundhedsstyrelsen en opdateret beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19 epidemien. Opdateringen sker 14 dage efter at den oprindelige beskrivelse blev udsendt den 17. marts 2020.

DKF har leveret en del input til den nye retningslinje, og som noget nyt er kiropraktorerne nu nævnt i oversigten over professioner.

- Sundhedsstyrelsen lægger fortsat stor vægt på at vi autoriserede sundhedspersoner i praksissektoren er medvirkende til at bryde smittekæden. Derfor er det stadig enormt vigtigt, at vi følger retningslinjerne omkring visitering sat overfor smitterisiko samt hvad angår indretningen af vores venteværelser, siger Lone Kousgaard Jørgensen, formand for Dansk Kiropraktor Forening.

Det er fortsat ikke et krav, at kiropraktorer bruger værnemidler udover det er i forvejen skal benyttes, dvs handsker i forbindelse med kæbebehandling og rektalundersøgelser.

Skulle en patient møde op med tegn på Covid-19, skal vedkommende straks sendes hjem og må først komme igen efter 48 timers symptomfrihed.

Derudover understreger styrelsen, at der altid skal ske en individuel faglig vurdering af, hvad der er kritisk for den enkelte patient/borger.

Sundhedsstyrelsen siger, at nedlukning af kritiske funktioner kun skal ske ved et tvingende behov for at frigøre kapacitet til varetagelsen af et forøget patientvolumen med COVID-19, eller hvor nedlukning skønnes nødvendig for at reducere smitterisikoen. Unødig nedlukning af kritiske funktioner kan have stor betydning for både enkelt individers sundhed såvel som folkesundheden.

- Vi er tre uger inde i krisen nu, og det betyder, at patienter som tidligere godt kunne vente med behandling, nu måske skal revurderes. Ligeledes gælder det at igangværende behandlingsforløb, hvor udsættelse vil medføre forværret behandlingsresultat herunder funktionsevnetab, bør gennemføres – hvis altså patienten ikke viser tegn på smitterisiko, siger Lone Kousgaard Jørgensen.

Se den opdaterede beskrivelse her