Corona bkå.jpg

Sundhedsstyrelsen har mandag den 4. maj udsendt en revideret retningslinje vedrørende omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren, herunder hos kiropraktorerne.

Retningslinjen giver ikke anledning til yderligere skærpelser og praksissektoren kan som udgangspunkt øge aktiviteten frem mod vanligt niveau af alle vanlige funktioner, forudsat at de smitteforebyggende tiltag sikres.

Borgere med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (symptomer i form af feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Alle kontakter skal være telefonisk visiterede med henblik på en individuel vurdering af evt. symptomer på COVID-19, og der må ikke være mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Ved fremmøde-konsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 1-2 meter mellem borger og behandler.

Ud over ovennævnte skal en række tiltag iværksættes hos alle parter for at reducere smitte blandt alle, der ses i praksissektoren, i private klinikker mv:

  • Information ved bookning af konsultation mv. i forhold til ikke at fremmøde ved symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen). Ligeledes informationer på indgangsdør til klinik mv.
  • Det anbefales, at alle borgere ved ankomst til klinikken udspørges om symptomer på COVID-19, på 1-2 meters afstand, og opfordres til at udføre håndvask eller hånddesinfektion.
  • Minimering af risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum én meters afstand mellem siddepladser, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., fokus på hyppig og grundig rengøring, adgang til håndsprit i venteværelse om muligt og opfordring til borgerer om generel god håndhygiejne mv.
  • Fremme hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten: ‘Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre’4 på klinikdør/venteværelse.
  • Planlægge med færre fremmøde-tider (”booke med luft imellem”) så antallet af borgere i venteværelset på samme tid mindskes.
  • Procedurer, der kræver tæt kontakt, begrænses til det mest nødvendige.

Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler hos borgere uden mistanke om COVID-19, medmindre opgaven sædvanligvis kræver det, fx handsker ved undersøgelser af mund og slimhinder. Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de grundlæggende og vigtigste midler til at forebygge smitte ved håndtering af alle borgere.

Se hele retningslinjen her