Regler nye.jpg

Som nævnt i nyhedsbrevet i går fredag den 17. april ville Sundhedsstyrelsen udsende yderligere retningslinjer for omstillingen til gradvis øget aktivitet. Retningslinjen kom lørdag eftermiddag og formidles hermed videre til kiropraktorerne.

Retningslinjen er (som så meget andet i denne tid) pligtlæsning og kan findes her

Sundhedsstyrelsen skriver blandt andet:

  • "Udgangspunktet for en gradvis øget aktivitet i praksissektoren skal fortsat hvile på et dobbelt hensyn til både generelt at reducere smittespredning i samfundet, og mere konkret at reducere smitterisiko for den enkelte patient og sundhedspersonalet. Et andet centralt hensyn er, at der foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv.
  • Praksissektoren kan som udgangspunkt øge aktiviteten frem mod vanligt niveau af alle vanlige funktioner, forudsat at de smitteforebyggende tiltag sikres.
  • Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Ved fremmøde-konsultation skal denne så vidt muligt foregå med en afstand på 1-2 meter mellem borger og behandler.
  • Udgangspunktet for en gradvis øget aktivitet i praksissektoren hviler på et hensyn til at reduktion af smitterisiko fortsat prioriteres højt, og at der foretages en konkret og individuel faglig vurdering af borgerens behov for en indsats (undersøgelse, behandling mv.).
  • Ved hver enkelt faglig vurdering skal fokus være, om aktiviteten kan udsættes på en længere tidshorisont, uden at det indvirker på sygeligheden.
  • Gruppeaktiviteter skal fortsat ikke prioriteres ud fra et hensyn om at reducere omfanget af sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning i samfundet.
  • Borgere med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor IKKE møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling."

Værnemidler

DKF har flere gange spurgt Sundhedsstyrelsen om kiropraktorerne bør anvende værnemidler. Sundhedsstyrelsen skriver i retningslinjen:

  • Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler hos borgere uden mistanke om COVID-19, medmindre opgaven sædvanligvis kræver det, fx handsker ved undersøgelser af mund og slimhinder. Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de grundlæggende og vigtigste midler til at forebygge smitte ved håndtering af alle borgere.