tablet læse.jpg

Under forårets nedlukning besluttede Danske Regioner i samarbejde med Sundhed.dk, at privatpraktiserende leverandører som fx kiropraktorer skulle kunne bruge Sundhed.dks løsning til konsultationer over video. 

Løsningen har nu kørt i 8. måneder, og der er i den tid gennemført over 9000 videokonsultationer. Det er derfor blevet tid til at undersøge tilfredsheden, og om løsningen dækker de fremtidige behov for, hvad en videokonsultation bør rumme.

Det  tager ca. 5-10 minutter at besvare spørgsmålene og linket er her https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=8D67Y8VKJ5CN

Husk, at vi har en guide, der fortæller om, hvordan du kommer i gang med at tilbyde konsultationer via video: danskkiropraktorforening.dk/telemedicin