Kiropraktorerne 001.png

Formålet med Tilgængelighedspuljen er at yde tilskud til at forbedre den fysiske tilgængelighed til eksisterende bygninger, hvor der ydes forskellige former for service til borgerne. Dermed får personer med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i lokalsamfundets aktiviteter på lige fod med alle andre.

Hvem kan søge om tilskud fra puljen?
Kommuner, regioner og andre offentlige institutioner samt mikrovirksomheder kan søge om tilskud fra puljen på op til 50 % af udgifterne (excl. moms) til forbedring af tilgængeligheden i eksisterende byggeri. 

Mikrovirksomheder defineres som virksomheder, som beskæftiger under 10 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 2 mio. EUR (ca. 15 mio. DKK) eller en årlig samlet balance på ikke over 2 mio. EUR (ca. 15 mio. DKK).

Hvad kan der søges om tilskud til?
Der kan alene søges om tilskud til dokumenterede afholdte udgifter til materialer, arbejdsløn til håndværkere samt udgifter til fornøden projektering, der vedrører tilgængelighedsforanstaltningen/-erne, der søges om tilskud til.

Der kan søges om tilskud til tilgængelighedstiltag, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser (BR18).

Der kan derudover søges om tilskud til etablering af automatisk døråbning, hvis den etableres i forbindelse med etablering af niveaufri adgang ved et indgangsparti eller ved døre i bygningen. Etablering af automatisk døråbning skal være en integreret del af tilgængelighedsforbedringen for at kunne opnå tilskud fra tilgængelighedspuljen.

Læs mere om Tilgængelighedspuljem og hvordan du søger her