Forretning klinikdrift.jpg

Dansk Kiropraktor Forening har i samarbejde med brancheorganisationen SMVdanmark udfærdiget en lynundersøgelse. Formålet er at få et hurtigt overblik over hvilke udfordringer klinikkerne har ift. coronakrisen. Vi håber på, at vi med svarene kan stå stærkere politisk, når vi arbejder på, at du som medlem kan komme så godt igennem krisen som muligt.

Vi håber meget, at du vil tage dig tid til at svare og gerne så hurtigt som muligt, da tingene udvikler sig time for time. Vi vurderer, at spørgeskemaet tager 15-20 minutter at udfylde og bør udføres af den selvstændige (klinikejeren) selv. Al information bliver naturligvis behandlet fortroligt og kun videregivet i anonym form.

BEMÆRK: Denne undersøgelse er målrettet de enkelte virksomhedsejere - ikke de ansatte. DKF vil på et senere tidspunkt lave en mere tilbundsgående undersøgelse coronakrisens betydning for hele kiropraktorbranchen, herunder naturligvis også implikationerne for de ansatte.

Start undersøgelsen her