laptop-593673__340.jpg

Den danske forsker Rikke Krüger Jensen har i samarbejde med andre gennemgået af mere end halvdelen af alle danske kiropraktorers hjemmesider. Resultatet er blevet en forskningsartikel som kan læses på Chiropractic & Manual Therapies.

Undersøgelsen viser, at 26% - altså hver fjerde kiropraktorhjemmeside - omtaler mindst én tilstand som ikke er bevægeapparatsrelateret, på en sådan måde, at patienterne kan få indtryk af, at der tilbydes behandling for denne tilstand.

- I langt de fleste tilfælde er der formentlig tale om, at formuleringen kan misforstås, frem for at kiropraktoren reelt hævder, at kunne behandle sygdomme som ikke er bevægeapparatsrelaterede. Sagt på en anden måde: teksten kan være lidt upræcis og kan blive misforstået, siger Rikke Krüger Jensen, Cand. manu., ph.d. og seniorforsker på NIKKB.

I lyset af ovenstående opfordres alle kiropraktorer til at gennemgår deres egen hjemmeside med fokus på at identificere tekststykker, hvor tilstande omtales som ikke er bevægeapparatsrelateret nævnes. Læs herefter teksten kritisk med henblik på om teksten kunne indikere tilbud om behandling af tilstanden. Få evt. en lægmand til at læse det.

Vær særligt opmærksom på:
• Omtale af tilstande hvor der kan være overlap mellem symptomer fra organsystemer og bevægeapparatet. Vær tydelig i budskabet om, at det er bevægeapparatsproblemer man behandler og ikke organsystemer.
• Lister som omhandler årsager til henvendelser. Hvis patienter ser en liste hvor andre har henvendt sig med f.eks. ”sprogvanskeligheder” eller ”koncentrationsbesvær” kan man få indtryk af, at det er et konkret behandlingsfokus.
• Lister hvor en række symptomer nævnes uden at der følger en forklaring, som beskriver sammenhængen med bevægeapparatet.
• Tekststykker og lister som omhandler behandling af børn. Tjek om der er lavet en tydelig beskrivelse af sammenhængen mellem bevægeapparatsproblemer og symptomer som f.eks. : ”Typiske symptomer på led og muskel problemer hos barnet kan f.eks. være:…”

I næste nummer af KIROPRAKTOREN går vi mere i dybden med artiklens konklusionerLæs hele forskningsartiklen:
Rikke Krüger Jensen, Mie Elisa Irgens Agersted, Heike Aaby Nielsen & Søren O’Neill. A cross-sectional study of website claims related to diagnoses and treatment of non-musculoskeletal conditions. Chiropractic & Manual Therapies; 28, 16 (2020).

Link til pdf

Artiklen kommer i forlængelse af et speciale som blev omtalt i KIROPRAKTOREN nr. 3-2019.