Vaccine COVID.jpg

I sidste uge åbnede Statens Serum Institut (SSI) op for at klinikejere kunne indsende cpr-numre på sig selv og ansatte med patientkontakt.

DKF deltog i dag onsdag den 24. februar i et opfølgende møde med Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelse og Statens Serum Institut, og her blev det oplyst, at SSI allerede har modtaget 7000 mails med i alt 27.000 cpr-numre på ansatte i det primære sundhedsvæsen.

Har du som klinikejer ikke allerede indsendt oplysningerne på dig selv og dine medarbejdere, bør du gøre det så hurtigt som muligt. Se hvordan her.

SSI fortæller at der har været fejl i knap 10 % af de modtagne mails. Det kan være fordi der er sendt pdf, mailtekst eller mailen på anden måde ikke lever op til det nødvendige formatkrav. De fleste, der har indsendt forkerte mails har fået en fejlmeddelelse, men der kan være smuttere, og SSI oplyser endvidere, at systemet ikke giver en kvittering på korrekt udfyldt mails, hvilket har ført til en del usikkerhed og dobbeltindsendelser.

Torsdag den 25. februar uploader SSI en stor mængde af de modtagne cpr-numre. Det betyder, at de fleste medarbejdere efter planen skulle modtage besked om vaccineindkaldelse i deres e-boks fredag den 26. februar.

Bemærk: Har du indsendt formularen, men modtager du eller dit personale ikke en vaccineindkaldelse i løbet af fredag den 26. februar, kan det skyldes, at der er gået noget galt med indberetningen. Afvent til mandag og prøv at indsend igen, eller kontakt SSI.

Vaccinekapaciteten og -leverancerne er afgørende for, hvornår der konkret kan tilbydes vaccine. Det er pt. forventningen, at der vil være vacciner nok til at alle i gruppe 4 kan blive vaccineret i løbet af de næste par uger, men nok ikke alle inden udgangen af uge 9 som først udmeldt. Der er oprettet et særligt spor med tider i vaccine-tidsbestillingssystemet til gruppe 4, så de problemer med manglende vaccinetider, som pt. rapporteres i medierne burde ikke være tilfældet her.

Bemærk: Medarbejdere over 65 vil i første omgang blive sorteret fra, da de ikke tilbydes AstraZenecas vaccine. Disse vil i stedet blive tilbudt vaccine fra Pfizer senere. De +65-årige skal dog fortsat indstilles til vaccine.