180383610.jpg

Akademikernes medlemsorganisationer har godkendt forliget om overenskomsterne på det offentlige område i de næste tre år. Af de 26 organisationer, der er tilsluttet Akademikernes forhandlingsaftale, blev resultatet samlet set, at 95,5 pct. stemte ja og 4,5 pct. stemte nej til det samlede forlig.

Det samlede resultat dækker over, at 25 organisationer har haft et flertal for et ja til det samlede forlig, mens en enkelt organisation – Jordemoderforeningen – har haft et flertal for et nej. Da Akademikerneområdet afstemningsmæssigt set er ét samlet forhandlingsområde, betyder det samlede flertal, at forliget er godkendt for alle.

I Dansk Kiropraktor Forening afgav 17 ud af 33 stemmeberettigede deres stemme – og alle stemte ja. Stemmedeltagelsen blandt kiropraktorerne lå således på 52 pct.

Den samlede stemmedeltagelse i de organisationer, der stemmer ved urafstemning, var 34 pct. Det er lavere end ved de meget omtalte overenskomstforhandlinger i 2018, men en fremgang i forhold til den foregående forhandling i 2015.

Formand for Akademikerne, Lars Qvistgaard, udtaler:

”Det er overordnet set et klart resultat, og jeg glæder mig over, at forliget er godkendt med så stor opbakning. Det er et forlig, der afspejler en svær tid særligt præget af corona og opbakningen har været vigtig at få. Men at en enkelt medlemsorganisation ikke har kunnet godkende resultatet, er en udfordring. Det stiller store krav til os om, at vi kan finde løsninger sammen over den næste tid, så alle medlemmer føler sig hørt og repræsenteret i vores fællesskab. Det er en opgave, som vi tager fat på med den samme”.