vaccine-5895477.jpg

AstraZeneca-vaccinen pauseres, mens lægemiddelmyndighederne undersøger indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er blevet vaccineret med vaccinen. Der er IKKE dokumenteret en kausal sammenhæng mellem vaccinen og tilfældene, men det er nødvendigt at få undersøgt mistanken nærmere.

Pauseringen rammer i særligt høj grad sundhedspersonale som blandt andet kiropraktorer, fordi AstraZeneca hidtil er blevet tilbudt en stor del af frontpersonalet. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en mail sendt til alle sundhedsorganisationerne.

Alle tider til vaccination med AstraZeneca de kommende 14 dage vil automatisk blive aflyst, det gælder både 1. og 2. stik. Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Sundhedsstyrelsen kan desværre endnu ikke præcis sige, hvornår man som frontpersonale under 65 år kan blive vaccineret – det vil afhænge af revurderingen af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man få mulighed for at bestille en tid senere. Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det forventningen, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder.

Dette betyder også, at den opsamlingsrunde, som Sundhedsstyrelsen tidligere har annonceret, afventer yderligere afklaring.  

Læs mere i dette faktaark (pdf)
og i styrelsens ark med spørgsmål og svar:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/FAQ-om-COVID-19-Vaccine-AstraZeneca

Du kan også læse Sundhedsstyrelsens notat med nærmere beskrivelse af pauseringen:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Notat-om-pausering-af-COVID-19-Vaccine-AstraZeneca-i-det-danske-COVID-19-vaccinationsprogram