vaccine.png

Der er sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®), skriver Sundhedsstyrelseni en pressemedelelse i dag onsdag den 14. april.

Sammenholdt med, at der er en god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark, og at der er andre tilgængelige vacciner mod COVID-19, har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte vaccinationen mod COVID-19 uden vaccinen fra AstraZeneca.

Det betyder blandt andet at alle bookede tider og invitationer til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca bliver aflyst. De personer, der har modtaget 1. vaccination med AstraZeneca, vil senere modtage tilbud om vaccination med en anden vaccine. Øvrige personer, der tidligere har været inviteret til førstegangsvaccination med AstraZeneca, men fik invitationen aflyst, vil blive visiteret på ny ud fra en vurdering af den aktuelle epidemisituation. Det er især vaccinegruppe 4, dvs. frontpersonale, herunder kiropraktorer, der er blevet tilbudt AstraZeneca-vaccinen. 

DKF har i skrivende stund ikke yderligere information om hvornår kiropraktorer vil modtage tilbud om vaccination, men følger den videre proces om vaccineudrulningen tæt. 

Læs hele pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen her