image (2).jpeg

Der er gode muligheder for fastansættelse i forlængelse af endt uddannelse.

Uddannelsen fører dig til virke på flere afdelinger og matrikler. 3½ år er du på Rygcenter Syddanmark i Rygmedicinsk regi på Middelfart Sygehus. 1 år er du på Ortopædkirurgisk afdeling i rotation mellem bl.a. Rygkirurgisk sektor, Skulderkirurgisk afsnit, Hoftekirurgisk afsnit, Skadestuen m.m. på Vejle og Middelfart Sygehuse. 1 års deltid er i regi af Reumatologisk sektor på Vejle Sygehus kombineret med sideløbende deltid på Rygcenter Syddanmark.

Det kan også blive aktuelt, at du samarbejder med andre afdelinger og/eller i andre kombinationer.

Ansættelserne tilrettelægges således, at de kan opfylde uddannelsesmålene, som beskrevet i det regionale projekt for en specialkiropraktoruddannelse. Uddannelsen er efter en struktur svarende til den, som kendes fra speciallægeuddannelserne - specifikt af to separate, men sammenhængende dele; en 1-årig introduktionsuddannelse og en 4-årig specialuddannelse.

Introduktionsuddannelsen foregår i Rygcenter Syddanmark og skal bestås, før ansøgeren kan overgå til hoveduddannelsesstillingen.

Læs mere her, hvor du også søger stillingen

For yderligere information kontakt:
Søren O'Neill, konstitueret forskningsleder, kiropraktor, klinisk lektor - telefon 4043 2004.
Mikkel Konner, specialkiropraktor, klinisk lektor - telefon 6168 1792.