Dagsorden + resultatrapport.png

Dagsordenen, som generalforsamlingen forløber efter, kan downloades her i en pdf. Den fylder 52 sider - især fordi de to årsregnskaber fylder. Vi sender den ikke med posten, men uddeler den i trykt form på årsmødet ligesom foregående år.

Som bekendt udløb fristen for at indsende medlemsforslag sidste lørdag – den 23. oktober, og DKF har ikke modtaget nogen forslag, hvilket vi meldte ud i sidste uge.

Denne lørdag - den 30. oktober - udløb fristen for at melde sit kandidatur til Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og til Dansk Kiropraktor Råd. Ingen har meldt sig. Det betyder, at samtlige af de opstillede fra bestyrelsens og rådets lister anses for valgte. Kandidaterne fremgår af dagsordenen, og du kan læse præsentation af dem her på hjemmesiden.

Bagsiden af dagsordenen er programmet for hele årsmødet samlet på 1 side.

Bestyrelsens skriftlige beretning er 'Resultatrapport 2020 og 2021', som er sendt med posten til alle medlemmer i uge 43.

Du kan nå det endnu!
Tæt på 400 deltager i selve generalforsamlingsmødet, der foregår på den sidste dag, lørdag 13. november, i det tre dage lange årsmøde. Vi forventer at blive omkring 600 i alt i løbet af dagene. 

>
Har du ikke meldt dig til endnu – så skynd dig ind og gør det her hos Kiropraktorernes Videnscenter
Deltagelse i generalforsamlingen kræver iflg. DKF’s love formelt set ikke tilmelding, men vi henstiller til, at man tilmelder sig af hensyn til vores planlægning og ikke mindst forplejning. Det er gratis at deltage i mødet, men frokost betaler man for og bestiller her i tilmeldingen hos videnscenteret.

www.danskkiropraktorforening.dk/gf finder du alt materialet og kan læse meget mere om hele mødet og generalforsamlingen.

Vær opmærksom på, at DKF holder afskedsreception for Lone Kousgaard Jørgensen lige inden årsfesten fra kl. 18-19 på Comwell HCA ved siden af Odeon. Det kræver ikke tilmelding.

Må studerende deltage?Studentermedlemmer er velkomne til at overvære mødet, men har ikke stemmeret. Husk, at der et tilbud til studerende torsdag og fredag fra morgen til aften og torsdag aften kan du gratis deltage i velkomstreception og turnuscafe inkl. forplejning – det kræver blot tilmelding – læs mere