christina nielsen_14.jpg

På et sektorpartnerskabsmøde med Sundhedsministeriet og de øvrige sundhedsorganisationer torsdag den 16. september blev det gjort klart at de fleste af de hidtidige krav og retningslinjer nu blot er anbefalinger. Det betyder konkret, at det nu ikke længere er nødvendigt, at visitere patienter før besøg hos kiropraktoren og at klinikkerne kan lægge blade og fx legetøj tilbage i venteværelserne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog kraftigt, at man bruger det materiale Sundhedsstyrelsen har udformet og hænger informationsplakater mv op i klinikken og at man stadig sætter stort fokus på hygiejne, rengøring, afspritning osv. Ligeledes anbefales det kraftigt, at man afviser patienter, der viser symptomer på smitte. 

Find informationsmaterialer her: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Plakater-og-andet-materiale

Mht uvaccinerede gravide, skal de fortsat enten hjemsendes fra uge 28+ eller anvises andre passende opgaver som hidtil. Sundhedsministeriet meddelte at de for tiden indhenter evidens mv om dette emne og melder tilbage snarest muligt.