Baggrundsfoto til web.png

Det ser ikke ud til, at der kommer en stor sundhedsaftale, der for alvor ændrer rammerne og samarbejdet på tværs af faggrupper. 

Derfor har DKF sat en række regionspolitikere og sundhedseksperter stævne fredag den 12. november i Store Sal på Odeon for at tage snakken om, hvordan samarbejdet mellem faggrupperne fremadrettet kommer til at fungere endnu bedre, end det gør i dag, så patienterne oplever sammenhængende forløb, får en bedre behandling og hurtigere bliver raske. 

Præmissen for debatten er, at paneldeltagerne har fået magten til at ændre det nære sundhedsvæsen efter deres ønske. Hvad kan vi blive enige om, og hvor er vi uenige? Hvor går det godt, og hvor ligger problemerne? Hvad har I som tilhørere at byde ind med?

I debatten her begrænser vi os til bevægeapparatet og muskel-led-problemer. Det burde også være nok – ifølge en undersøgelse af danskernes sundhed oplever syv ud af ti jævnligt smerter og ubehag i muskler og led. Fx lever 880.000 mennesker i Danmark med lænderygsmerter, mens 570.000 har jævnlige nakkesmerter. Derudover er skader og sygdomme i muskler og led skyld i 25 pct. af alle langtidssygemeldinger over 8 uger, og det har store økonomiske konsekvenser for den enkelte og samfundet som helhed.

Tid: Fredag den 12. november kl. 18:30-20:00
Sted: Store Sal
Deltagere (med forbehold for ændringer):

  • Lone Kousgaard Jørgensen, kiropraktor, formand, DKF
  • Mads Koch Hansen, læge, sundhedsrådgiver, tidl. formand for Lægeforeningen
  • Pia Kürstein Kjellberg, forsker og projektchef, Det National Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE
  • Henrik Wulff Christensen, kiropraktor, læge, direktør, Kiropraktorernes Videnscenter
  • Mette With Haagensen, spidskandidat, Socialdemokraterne i Region Syddanmark
  • Bo Libergren, regionsrådskandidat for Venstre, Region Syddanmark, Næstformand RLTN

Debatten ledes af Rolf Ejlertsen