Økonomi.jpg

Samlet indeholder budgettet i regnskabsåret oktober 2019 - september 2020 11,5 mio. kr. i indtægter og udgifter og dermed et resultat i balance (før afskrivninger og evt. skat). Der er i forhold til afskrivninger afsat 135.000 kr. til afskrivning af IT-hardware.

DKF’s bestyrelsen godkendte på december-mødet regnskabet efter såvel ekstern som intern kritisk revision og hovedtallene viser indtægter på 11.325.837 kr. og udgifter på 11.179.000 kr., hvilket giver et positivt årsresultat på 146.837 kr. før og 68.819 kr. efter afskrivninger og skat.

Regnskabet skal endelig godkendes på generalforsamlingen til november 2021 sammen med regnskabet fra det foregående år.

Se regnskabet for 2019/20 her og erklæring fra den interne kritiske revisor her