Kontakt registrer skriv arbejd.jpg

Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF) har registreret, at der sendes korrespondancer til praktiserende læger eller andre sundhedsfaglige behandlere via DNHF. Korrespondancebrevene strander på DNHF og bliver ikke videreformidlet til den ønskede modtager. DNHF sender en negativ kvittering med orientering om, at korrespondancebrevet ikke når frem til den ønskede modtager.

Det oplyser Danske Regioner i mail til DKF og andre sundhedsorganisationer. 

Danske Regioner skriver:
"For at undgå at der opstår UTH i forhold patientbehandling, skal du undersøge eller hente hjælp hos din systemleverandør og få afklaret, om du anvender de korrekte lokationsnumre, når du afsender korrespondancebreve til enten praktiserende læger eller andre behandlere. DNHF hovedlokationsnummer (5790002509971) og/eller RefHost numre kan ikke anvendes, når du skal sende korrespondancebreve. Det kunne også være, at din systemleverandør har en fejl i opsætningen. Hvis det er tilfældet, skal du bede din systemleverandør om at få rettet  fejlen, så dine korrespondancebreve når frem."

Du kan se bort fra denne oplysning, hvis du og din systemleverandør sender korrespondancebeskeder med brug af korrekte lokationsnumre.

Danske Regioner oplyser desuden i mail til sundhedsorganisationerne 24. juni, at DNHF i enkelte tilfælde kan vise en henvisningsdato, som er forskudt en dag (+1) i forhold til den korrekte henvisningsdato. Dette kan ske på henvisningsoversigten, samt når henvisningen vises/prævisiteres. Dette vil kun kunne forekomme på henvisninger, som er skabt mellem kl 22.00 og 00.00, og som er importeret fra REFHOST.

"Den korrekte henvisningsdato står i selve henvisningen, og behandleren kan derfor se den korrekte dato i sit eget fagsystem. Det kan give anledning til forvirring, hvis afregningskontrollanten slår henvisningen op på DNHF, og henvisningsdatoen afviger med en dag, i forhold til den behandleren oplyser," skriver Danske Regioner på vegne af DNHF.

Læs om brug af DNHF