corona-5847501.jpg

Vi er i gang med at få mere normale forhold efter nedlukning, og 30. juni opdaterede Sundhedsstyrelsen sine overordnede retningslinjer for COVID-håndtering i sundhedsvæsenet, som et synligt bevist på, at også sundhedsvæsenet er ved at vende sig mod tilstande før pandemien. De indeholder bl.a. anbefaling om, at færdigvaccinerede og borgere, der har haft en infektion med ny coronavirus inden for de seneste 12 måneder, ikke længere skal testes regelmæssigt, hvilket også gælder praktiserende sundhedspersoner.

MEN: så er den nye Delta plus-variant dukket op, og det har skabt usikkerhed og mediehistorier. DKF’s sekretariatet har fået en del henvendelser – bl.a. om der er brug for at bruge værnemidler i klinikken igen.

For det første kan vi melde ud, at der ikke er udsendt nye retningslinjer foranlediget af Delta-varianten, men at sekretariatet holder øje – også de næste uger, hvor bemandingen er på lavt blus. Det er desuden en god ide, at den enkelte sørger for selv at holde sig ajour med udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen – tjek fx jævnligt styrelsens side til sundhedspersoner 

Som klinikejer kan man overveje at bruge sin ledelsesret og pålægge brug af mundbind igen og overveje at opfordre patienter til at bære mundbind. 

I dag har styrelsen i øvrigt meldt ud, at det ikke længere er muligt at henvise sundhedspersonale i særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion, til fremskyndet vaccination gennem de regionale visitationsenheder. Det skyldes den ekstra leverance af vacciner, som har fremskyndet vaccination af den sidste målgruppe 10 D4, de 30-34-årige, som begynder at blive inviteret i næste uge.

Vaccinationskalenderen er opdateret og alle forventes inviteret senest i uge 28 -  se vaccinationskalenderen her ,visitationen til målgruppe 4, personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektren med. 

Se nyhed om, at den midlertidige aftale om refusion ved covid-relateret sygefravær er ophørt.

Læs om arbejdsrelaterede COVID-19-problemstilinger her