virtual-learning-5550480.jpg

Hverdagen i 2021 er stadig i høj grad præget af COVID-19. Virussen tvinger os alle til at ændre på vores hverdag. Det gælder også for kiropraktorer, der må udtænke nye veje at udøve deres profession.

I en sådan situation er det naturligt, at nogle ting bliver skubbet i baggrunden. I den daglige kamp for at få klinikken til at fungere under de ekstraordinære forhold, er efteruddannelse nok ikke det, de fleste prioriterer.

Men der er stadig behov for systematisk efteruddannelse. Udviklingen står ikke stille, og kiropraktorer har stadig behov for løbende at efteruddanne sig og være up-to-date til at kunne håndtere udfordringerne i hverdagen. Derfor er det vigtigt, at man ikke slækker på sin efteruddannelsesaktivitet.

ifølge overenskomsten skal alle kiropraktorer tage og indberette systematisk efteruddannelse (SEU). COVID-19 betyder ikke, at man nu afskaffer SEU. Den kører videre, og kurser efteruddannelseskurser udbudt af Kiropraktorernes Videnscenter bliver fortsat automatisk godkendt som SEU, mens man fortsat skal søge om at få godkendt kurser ved selvregistreret efteruddannelsesaktivitet.

Systematisk efteruddannelse skal ses som et tiltag, der vedligeholder de kompetencer kiropraktorerne har fået gennem deres uddannelse. På den måde sikres at de faglige kompetencer holdes på et ajourført niveau til gavn for patienterne.

SEU har været populært siden indførelsen i forbindelse med overenskomsten 2017-2020. i 2018 var gennemførte 463 unikke personer, 73 % af samtlige kiropraktorer under overenskomsten, et kursus, der blev registreret som SEU. I 2019 var antallet af unikke personer, der gennemførte SEU 358, svarende til 63 % af samtlige kiropraktorer under overenskomsten. Grunden til, at tallene er højere for 2018 end for 2019, er blandt andet Faglig Kongres; den koncentrerede samling af SEU-kurser i forbindelse med Faglig Kongres har vist sig at være en model, som kiropraktorerne i meget høj grad støtter op omkring.

Samlet set har 527 unikke kiropraktorer (93 % af alle kiropraktorer under overenskomsten) deltaget i SEU i 2018 og 2019, og de har i gennemsnit deltaget i 2,7 (2018) og 1,5 (2019) dages SEU. Kombinerer man de to år, svar det til 2 dage pr. kiropraktor.