businessman-1492563.jpg

DKF's bestyrelse har med inddragelse af Turnusudvalget besluttet, at procedurerne omkring udvalget skal i samme rammer som de andre af DKF's udvalg.

Udvalget, som er rodfæstet i turnusbekendtgørelsen, har fået sit eget kommissorium, og fremover foregår nedsættelsen af udvalget på den måde, at kiropraktorer kan ansøge om at blive medlem af udvalget. Det er denne første nedsættelsesrunde, der er i gang nu.

Modtagne ansøgninger vil blive vurderet i maj. Fristen for at indsende ansøgning er normalt den samme som de andre udvalg - nemlig 31. marts - men i år forlænget til 25. april 2021.

Hvad laver udvalget?
En af udvalgets vigtigste opgaver er at deltage på turnusweekender, hvor de er ansvarlige for undervisning og casegennemgang. Dette er en lønnet opgave.

Herudover spænder turnusudvalgets opgaver over følgende:

  • Drøfte turnusrelaterede emner herunder konkrete sager, generelle spørgsmål, indhold i turnusforløbet og fremtidige turnussituation
  • Fungere som kontaktpersoner for tutor og turnuskandidat og bistå rådgivning ved tvivlsspørgsmål
  • Rådgive i udfyldelse af logbogen
  • Bistå Kiropraktorernes Videnscenter i udvikling og afvikling af kurser i turnusprogrammet

Læs mere 

Ønsker at blive medlem af turnusudvalget, så send en motiveret ansøgning til dkf@danskkiropraktorforening.dk.