businessman-1492563.jpg

Hvert andet år er der valg til de tre udvalg - Udvalg for klinikejere, Udvalg for Ansatte i Privatpraksis og Udvalg for Offentligt Ansatte.

Meget kort fortalt er udvalgene 
bindeled til DKF’s bestyrelse. Fristen for at melde sig er i dag 31. marts 2021 i mail til sekretariatet.

En kerneopgave for de ansattes og klinikejernes udvalg er at være med til at revidere ansættelseskontrakter. De offentligt ansattes udvalg er med til at udarbejde DKF's forslag til de offentlige overenskomster.


Hvert udvalg kan bestå af op til fem medlemmer, der vælges for to år. Alle medlemmer kan stille op til de respektive udvalg i forhold til, om man er klinikejer, privat eller offentligt ansat.

Læs meget mere om du tre udvalgs opgaver arbejde her.

Hvis du ønsker at stille op til et af udvalgene, så send en mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk med oplysning om, hvilket udvalg du ønsker at stille op til senest 31. marts 2019.

Valget afholdes digital i løbet af april, såfremt der er flere, der melder sig, end ledige pladser.