Klokke_hiltonbaggrund.jpg

DKF holder generalforsamling i ulig år, og hver gang er både Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og medlemmerne af Dansk Kiropraktor Råd alle på valg.

Den afgående bestyrelse og det afgående råd er forpligtet til at stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand. Senest 4 uger inden offentliggøres disse lister, dvs. senest 16. oktober. Listen er offentliggjort 1/10 - se den her. Beskrivelse af hver kandidat er på vej.

Her kan du se de andre frister for selv at stille op - og for at stille et forslag:

 • Senest 14 dage før - 30. oktober - er der frist for at melde sig til bestyrelsen eller rådet.
 • Senest 21. dage før er der frist for medlemsforslag - det er i år 23. oktober. Læs gode råd om at stille forslag

Senest 10 dage før skal DKF udsende dagsordenen elektronisk - det er 3. november i år.

Læs mere om generalforsamlingen på Danskkiropraktorforening.dk/gf


Deltagelsen i selve generalforsamlingsmødet er gratis, men frokost og årsfesten om aftenen koster penge. Og glem endelig ikke de to faglige dage inden fyldt med efteruddannelse
- meld dig til her hos Kiropraktorernes Videnscenter helst senest 27. oktober

Klokke close-up 72x73.jpg
Facts og frister

Næste generalforsamling finder sted lørdag 13. november kl 10 i Odeon i Odense.

GENERALFORSAMLING 2021

 • Finder sted i ulige år og varer en hel dag
 • Reglerne for generalforsamlingen står i DKF's love.
 • Alle medlemmer må deltage. Medlemmer, der er studerende, pensionerede, bosat i udlandet eller passive (ikke det samme som midlertidigt ude af erhverv), har ikke stemmeret
 • At stemme kræver, at man møder personligt op
 • En dirigent vælges og styrer mødet
 • Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og medlemmerne af Dansk Kiropraktor Råd er alle på valg
 • Afgående bestyrelse og råd er forpligtet til at stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand. Senest 4 uger inden offentliggøres disse lister. Listen er offentliggjort 1/10 - læs om kandidaterne her
 • 30. oktober udløb fristen for at melde sig til bestyrelsen eller rådet. Ingen kandidater meldte sig.
 • 23. oktober udløb fristen for medlemsforslag. Der er ikke indkommet forslag.
 • Senest 10 dage før sendes dagsordenen elektronisk - den blev offentliggjort 2. november. 


Læs mere om generalforsamlingen på danskkiropraktorforening.dk/gf

12/11 2021