Forretning klinikdrift.jpg

(teksten ændret 24. september kl. 10.20)

DKF har løbende haft dialog med FysioDanmark ud fra de mange tilbagemeldinger om udfordringer i hverdagen, ikke mindst med fokus på de helt principielle synspunkter, som DKF allerede fra starten havde til ordningen, især det begrænsede antal første-bevillinger og fraværet af speciale 64.

Det sidste kom allerede på plads i starten af året efter en dialog med Danica, da det var de bagvedliggende forsikringsvilkår, der var problemet.

Lige før sommerferien meldte FysioDanmark derudover, at de var villige til at ændre antal førstegangs-behandlinger til en tre måneders bevillingsperiode, hvor der efter Danica forsikringsvilkår kan behandles i rimelig og nødvendig omfang.

Der har efterfølgende været en proces, hvor Klinikejerudvalget har været inddraget og kommet med bemærkninger, der har medført yderligere mindre justeringer af aftalen, og DKF ser ikke noget juridisk til hinder for, at der i klinikkerne kan indgås samarbejdsaftale med FysioDanmark.

DKF gør opmærksom på, at det ikke er en forhandling med FysioDanmark, men alene en dialog, hvor DKF´s opgave er at varetage medlemmernes interesse bedst muligt og sikre, at der ikke er noget juridisk til hinder for at kiropraktorerne kan indgå en samarbejdsaftale med FysioDanmark og at så mange af foreningens politiske mål på området er indfriet. Det er herefter op til den enkelte klinik om man vil indgå samarbejde.

FysioDanmark kontakter allerede eksisterende samarbejdsklinikker med henblik på opdatering af kontraktgrundlaget, og ved henvendelse til sekretariatet kan der udleveres en kopi af samarbejdsaftalen. Klinikker, der kunne være interesseret i at indgå i samarbejdet kan kontakte den lokale FysioDanmark og/eller FysioDanmarks administrerende direktør Tina Jensen.