Tidligt torsdag den 10. juni præsenterede Folketingets partier (minus Nye Borgerlige) en genåbningsaftale der i store træk udfaser mundbind og som i etaper løsner op på kravet om coronapas. Genåbningsaftalen gælder udelukkende borgere og ikke personale i sundhedsvæsenet (fx kiropraktorer).

I sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der en række situationer, hvor personale og patienter fortsat bør bruge mundbind. Sundhedsstyrelsen vil derfor opdatere retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds-, ældre- og socialsektoren. Indtil de nye retningslinjer er klar, gælder de hidtidige.

Hygiejnekrav, afstandskrav og krav til visitation inden konsultation gælder ligeledes indtil andet oplyses.

Den 1. september ophæves krav om coronapas for liberale serviceerhverv med tæt fysisk kontakt (dvs. massører og lignende der behandler selvstændigt)

Læs hele genåbningsaftalen

Læs gældende retningsliner for sundhedsvæsenet

Læs retningslinjer for brug af mundbind i det offentlige rum

 

Gravide

Endvidere har Sundhedsvæsenet for nylig udsendt retningslinjer, der præciserer at færdigvaccinerede gravide fremover kan gå på arbejde, som de plejer og behøver ikke blive omplaceret eller hjemsendt, når Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smitte kan overholdes.

Færdigvaccinerede gravide kan som udgangspunkt også undtages for omplacering og/eller hjemsendelse fra graviditetsuge 28+0. Den gravides partner behøver heller ikke omplaceres hvis enten de selv eller den gravide er færdigvaccineret. Der kan dog være særlige individuelle faktorer, der sætter den gravide i særligt risiko på trods af færdigvaccination. Det kan fx være kombination af flere sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko, fx graviditet, overvægt og svær hjertesygdom, der betyder at der kan være behov for særlige forholdsregler

Ikke vaccinerede gravide medarbejdere

Styrelsen anbefaler ikke, at alle gravide ansatte pr. automatik sygemeldes eller hjemsendes, selvom de ikke er vaccineret.

Det anbefales fortsat, at gravide fra graviditetsuge 28 arbejder hjemmefra uden udegående funktioner fra hjemmet eller omplaceres til arbejdsopgaver, hvor de ikke har patientkontakt. Såfremt dette ikke er muligt, skal den gravide fraværsmeldes.  Medarbejderen har ret til løn, og arbejdsgiver skal søge om barselsdagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.

Læs de senest opdaterede retningslinjer her

 

Færdigvaccinererede skal ikke testes

Personer der er færdigvaccinerede kan undlade at lade sig teste regelmæssigt. Det gælder også personale på plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser og sociale institutioner mv samt på sygehuse og i hjemmepleje. Personale der ikke er vaccinerede bør fortsat testes regelmæssigt.

Færdigvaccinerede bør fortsat følge retningslinjer om selvisolation og test, hvis man udvikler symptomer på COVID-19, uanset hvornår disse symptomer optræder.

Læs hele retningslinjen for vaccinerede personer her