_H4A2636 copy.jpg

Bestyrelsens og rådets lister med kandidater til henholdsvis ny bestyrelse og nyt råd er offentliggjort 1. oktober - læs om kandidaterne her. 

Deltagelse i selve generalforsamlingen lørdag 13. november 2021 er gratis og kræver formelt set ikke tilmelding. Men af hensyn til planlægning henstiller vi dog til, at alle, der vil deltage, melder sig til - helst senest 27. oktober - og vi gør opmærksom på, at frokost skal bestilles og betales for- brug dette link 

Vi minder i øvrigt om, at studentermedlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, men ikke har stemmeret.  

sådan kan du forberede dig til mødet:

LÆSE VEDTÆGTERNE
De kun ca. 15 sider gør dig meget klogere på generalforsamlingen og DKF.

LÆSE MATERIALET
Sekretariatet udsender via mail en detaljeret dagsorden senest 3. november - på årsmødet uddeles trykte udgaver. En resultatrapport, der udgør bestyrelsens skriftlige beretning og indeholder skriftlig beretning fra Dansk Kiropraktor Råd, udgives digitalt den nærmeste tid og lander hos medlemmerne i trykt udgave ugen inden mødet. Hvis noget er uklart, kan du finde flere informationer på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretariatet.

TAGE STILLING HJEMMEFRA
Sæt dig ind i beslutningerne, der skal træffes og som du kan læse om i dagsordenen.

OM AT STILLE FORSLAG
I det daglige kan du altid kontakte DKF med spørgsmål, undren, tanker, ideer eller forslag – om stort og småt. Til generalforsamlingen er det forslag af mere principiel karakter, der skal drøftes og evt. tages stilling til. Det kan fx være ændring af DKF’s vedtægter.
Forslag stillet af medlemmer skal sendes til DKF stilet til formanden senest 21 dage inden forsamlingen - det er i år senest 23. oktober. Hvis du overvejer et forslag, er det rigtigt smart at undersøge, om forslaget overhovedet passer til at skulle drøftes og evt. besluttes på en generalforsamling. Måske kan det gennemføres uden at komme på generalforsamlingen. Måske er det, du foreslår, allerede gennemført. Det kan du finde ud af ved at læse om emnet på DKF’s hjemmeside, fx læse vedtægterne, resultatrapporter eller dagsordner og referater fra tidligere generalforsamlinger (scroll ned på siden) - eller tage kontakt til DKF’s sekretariat eller medlemmer af bestyrelsen. Det er godt at vide, at bestyrelsen udarbejder en skriftlig kommentar til evt. medlemsforslag. Ofte meddeler bestyrelsen, om den er for eller imod forslaget og hvorfor. Kommentaren bringes i dagsordenen. Bestyrelsen stiller ofte selv forslag til generalforsamlingen. Kun forslag opført på dagsordenen kan vedtages. Ændringsforslag skal ligge inden for et oprindeligt forslags rammer.

Klokke close-up 72x73.jpg
Facts og frister

Næste generalforsamling finder sted lørdag 11. november kl. 10 i Odeon i Odense.

GENERALFORSAMLING 2023

  • Finder sted i ulige år og varer en hel dag
  • Reglerne for generalforsamlingen står i DKF's love.
  • Alle medlemmer må deltage. Medlemmer, der er studerende, pensionerede, bosat i udlandet eller passive (ikke det samme som midlertidigt ude af erhverv), har ikke stemmeret
  • At stemme kræver, at man møder personligt op
  • En dirigent vælges og styrer mødet
  • Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og medlemmerne af Dansk Kiropraktor Råd er alle på valg
  • Afgående bestyrelse og råd er forpligtet til at stille forslag til hhv. ny fuldtallig bestyrelse og nyt fuldtalligt råd, herunder forslag til ny formand. Senest 4 uger inden offentliggøres disse lister. 
  • 28. oktober er der frist for at melde sig som kandidat til bestyrelsen eller rådet. 
  • 21. oktober udløb er der frist for indsendelse af medlemsforslag.
  • Senest 10 dage før dvs. d. 1. november udsendes dagsordenen elektronisk. 


Læs mere om generalforsamlingen på danskkiropraktorforening.dk/gf