IMG_3969.jpg

Kun et eneste spørgsmål tikkede ind fra tilhørerne, da professor Jan Hartvigsen, SDU og Kiropraktorernes Videnscenter, i sidste uge holdt oplæg på Kl’s Sundhedskonference – til gengæld var det fra den nye formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Jørgen Skadborg.

Han spurgte: ”Har du forslag til, hvordan vi koordinerer bedre mellem AP, fys og kiro?” Jan Hartvigsen svarede: ”Det vil jeg rigtigt gerne tale med ham om.” – mere var der desværre ikke tid til.

Undervejs i sit oplæg havde professoren givet flere bud på, hvad der skal til for at gøre indsatsen for de mange borgere med muskel-ledsmerter bedre - set fra hans forsker-stol. Kort sagt, slog han til lyd for, at det skal være lettere for især den praktiserende læge at tilbyde det, man ved, der virker: aktiv behandling og egen-håndtering – og lettere for borgerne at vælge det, blandt andet ved at se på den høje egenbetaling. Og så skal der ske en ændring i, hvordan man ser på smerter og sygdom i muskler og led. Den skal ske gennem oplysning af borgerne og uddannelse/efteruddannelse af sundhedspersonale.

 


Christian Harsløf, KL's direktør, videreformidlede PLO-formandens spørgsmål til professor Jan Hartvigsen. 


Jan Hartvigsens oplæg, som han holdt 20. januar på KL’s tre dage lange konference, bar overskriften ”En bæredygtig rygrad i kronisk sygdom”.

Han uddybede, hvordan man i sundhedsvæsenet faktisk ikke gør det, man selv anbefaler og ved virker: Vi har klare og ensartede anbefalinger fra Nationale Kliniske Retningslinjer, som anbefaler mindre medicin, mindre kirurgi, mindre skanning, for til gengæld mere aktiv behandling og mere egenhåndtering, forklarede han.

På trods det har vi i Danmark ingen systematisk implementering af programmer med aktiv behandling og egen-håndtering, men fx gratis adgang til at få ordineret medicin, skanninger og kirurgi, påpegede han for de omkring 800 deltagere, der så med.

Vi har også europarekord i brug af stærk smertestillende medicin med 35% ordineret for kroniske smerter, viste han på et slide. Og så har vi betalingsbarrierer for anbefalede behandlinger som fx træning og manuel behandling.

”Vi har brug for en ny fortælling om smerter og sygdom i muskler og led,” påpegede han. Vi skal forlade den gamle fortælling om at muskel-led-smerter ikke er spændende, noget der primært rammer gamle og at der ikke er noget at gøre.

I stedet skal vi forstå, at smerter i muskler og led rammer hele livet, og at det er muligt at leve et godt, sundt og aktivt liv med den type smerter.

Det kræver oplysning – af borgere og af sundhedsuddannede. Det skal ind på sundhedsuddannelserne og det skal ind i efteruddannelse af sundhedspersonale.

Efter oplægget uddybede Jan Hartvigsen disse pointer i en kort seance, hvor ordstyrer og vært, KL’s direktør Christian Harsløf stillede ham nogle spørgsmål.

”Vi skal gøre det let for den praktiserende læge at træffe de rigtige valg. Fremfor at gøre det let at træffe det forkerte valg.  Det er det allervigtigste,” sagde Jan Hartvigsen her.

Vi skal gøre det let for lægerne at vælge en evidensbaseret og vidensbaseret tilgang som det er at udskrive en recept, forklarede han, og påpegede også, at der skal gøres noget ved den høje egenbetaling, som afholder de borgere, der måske allermest har brug for det, fra at opsøge den hjælp, der anbefales.

Her var det så at spørgsmålet fra den nye formand for Praktiserende Lægers Organisation, Jørgen Skadborg, tikkede ind. Han spurgte: ”Har du forslag til, hvordan vi koordinerer bedre mellem AP, fys og kiro?”

Til det svarede Jan Hartvigsen: ”Det vil jeg rigtigt gerne tale med ham om.”

DKF har allerede kontaktet PLO, der gerne vil medvirke til at udarbejde epikrise-standarder.

Læs også OK21: Epikriser - hvad er op og ned?

Efterfølgende lagde DKF Skadborgs spørgsmål ud på sin Instagram og gav følgerne mulighed for at give bud på svar.

”Bedre kommunikation – flere epikriser”, ”Kommunikation på alle niveauer, politisk samarbejde og velvilje og fælles projekter”, ”Forhåbentligt vil den nye OK bibringe tættere samarbejde pga øget mængde epikriser”, ”Lokalt få oplyst AP om hvem vi er og hvad vi kan, så de bedre kan udnytte vores kompetencer” lød nogle af de 8 svar. 

Kun Jan Hartvigsens slides fra oplægget kan ses på KL’s hjemmeside – de er på side 22 i denne pdf: https://medialib.cmcdn.dk/medialibrary/5C5D8C50-67D4-4A15-AC90-03C7ACCF3035/146DC743-EC5B-EB11-8438-00155D0B0901.pdf